Equity Najčítanejšie

Občianske združenie Equity bolo založené v roku 2008 s cieľom pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva a to podporou vzdelávania, voľnočasových aktivít, ako aj poskytovaním poradenstva a materiálnej a morálnej pomoci.

Na rozdiel od iných, Equity nie je zamerané na podporu mimoriadnych talentov. Equity pomáha odhodlaným, teda tým, čo preukazujú snahu, pevnú vôľu a vytrvalosť na to, aby zmenili svoj život k lepšiemu.

Spôsob podpory každého z našich klientov je prispôsobený jeho konkrétnej východiskovej situácii, čo je podľa nás jediná cesta ako byť spravodlivý. Tento princíp je zakotvený aj v našom názve Equity, čo znamená férový prístup.

Partneri