Equity o.z. v spolupráci s Vianočným bazárom chalaňov vyhlasujú 7. ročník letného zážitkového tábora s názvom "Black&White - žime spolu!" – vol 7
 
Tábor je určený predovšetkým pre sociálne znevýhodnené deti a mládež žijúce v nevyhovujúcich podmienkach (napríklad v rómskych osadách) ale aj pre ich nerómskych kamarátov. 
Program týždenného pobytu bude nabitý zábavou, poznaním, kultúrou, športom a prírodou.
Termín: 20. júl 2018 – 28. júl 2019
Miesto: Banská Štiavnica
Finančné zabezpečenie: Organizátori hradia všetkým účastníkom cestu, stravu, ubytovanie ako aj náklady spojené so zapájaním sa do programu.
Účastníci: Rómske deti a mládež žijúce v nevyhovujúcich podmienkach (napríklad v rómskych osadách) ako aj ich nerómski rovesníci - vo veku približne od 9 do 16 rokov. Predpokladaný počet účastníkov je 24.
Prihlasovanie: Prihlášku zasiela dospelá osoba. Účasť na tábore sa chápe ako odmena. Je možné sa o ňu uchádzať v 3 kategóriách, preto je potrebné vyplniť a zaslať vhodnú prihlášku podľa zvolenej kategórie.
Výber účastníkov: Organizátori vyberú účastníkov tábora spomedzi prihlásených detí a mládeže.

Kategórie, v ktorých je možné predložiť prihlášku:

  1. Cena za kamarátstvo – Prihlásiť je možné kamarátov – dvojicu, z ktorých je jeden Róm / Rómka žijúci v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach a druhý neróm / nerómka. Za kamarátov sa zasiela spoločne 1 prihláška, v ktorej je potrebné opísať silu priateľstva. Prihlásiť ich môže dospelá osoba (komunitný pracovník, učiteľ, rodič...).
  2. Cena za odhodlanie a statočnosť – Prihlásiť je možné jednotlivca Róma / Rómku žijúceho v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach, ktorý vykonal, alebo dlhodobo vykonáva niečo, čo si zaslúži obdiv a ocenenie. Prihlásiť ho môže dospelá osoba (komunitný pracovník, učiteľ, rodič...).
  3. Cena za lámanie bariér - Prihlásiť je možné jednotlivca neróma / nerómku, ktorý by rád strávil čas s rómskymi deťmi pochádzajúcimi z nevyhovujúcich sociálnych podmienok. Prihlásiť ho môže dospelá osoba (rodič). Záujemca musí objasniť, prečo chce ísť do tábora.

Prihlásenie: Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25.5.2019.
 
Prihlášku je možné odoslať elektronicky na adresu equity@equityoz.sk, alebo poštou na adresu:                         
    EQUITY,
    Jadranská 34,
    841 01 Bratislava

Kontaktná osoba pre organizátorov počas celého obdobia prípravy a realizácie tábora bude dospelá osoba, ktorá vyplnila a zaslala prihlášku. S ňou budú organizátori komunikovať o všetkých podrobnostiach týkajúcich sa zabezpečenia účasti dieťaťa v tábore.
Každý z vybraných účastníkov bude osobne kontaktovaný, aby bola overená pravdivosť informácií uvedených v prihláške.

Letný tábor Black&White - žime spolu! – vol 6 je financovaný z výťažku Vianočného bazára chalaňov 2018 a z príspevkov ďalších darcov. 
Tábor je organizovaný v spolupráci so Stálym zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Hostelom sv. Juraj v Banskej Štiavnici

Prihlášky na letný tábor Black&White - žime spolu! – vol 7 nájdete v prílohách na stiahnutie

Ďalšie informácie je možné dostať buď telefonicky (0907 762921) alebo mailom zaslaným na adresu equity@equityoz.sk

Ak ešte váhate, či je v tábore deťom dobre, pozrite si FOTKY z predchádzajúcich ročníkov. tie Vás hneď presvedčia. Nájdete ich tu, aj tu, aj tu, 

 Aktuálne informácie o táborových aktivitách nájdete medzi našimi blogmi v aktualitách v sekcii Tábor.

DSC00904.JPG
DSCN9064.JPG
DSC00913.JPG
Fotografia0048.jpg
Fotografia0128.jpg
DSC_1746.jpg
DSC_1765.jpg
DSC_0718.jpg
DSC_0698.jpg
DSC_0689.jpg
DSC_0682.jpg
DSC_0659.jpg
DSC_0666.jpg
DSC_0652.jpg
DSC_0636.jpg
DSC_0591.jpg
DSC_0538.jpg
DSC_0501.jpg
DSC_0495.jpg
DSC_0687.jpg
DSC_0485.jpg
DSC_0464.jpg
DSC_0394.jpg
DSC_0401.jpg
DSC_0221.jpg
DSC_0371.jpg
DSC_0210.jpg
DSC_0200.jpg
DSC_0182.jpg
DSC_0175.jpg
DSC_0143.jpg
DSC_0133.jpg
DSC_0132.jpg
DSC_0131.jpg
DSC_0128.jpg
DSC_0103.jpg
DSC_0086.jpg
DSC_0079.jpg
DSC_0028.jpg
DSC_0011.jpg
DSC_0017.jpg
2014-07-26 17.51.59.jpg
DSC_0711.jpg
2014-07-24 15.03.42.jpg
2014-07-26 17.37.55.jpg