EQUITY pripravilo v spolupráci so súkromnými darcami štipendijný program „Štipendium Equity“, ktorý je zameraný predovšetkým na podporu sociálne znevýhodnených detí a mládež žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach, v dôsledku čoho nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa mohli vzdelávať.

Štipendiá EQUITY nie sú zamerané na podporu mimoriadne talentovaných deti a mládeže, ale sú určené predovšetkým tým mladým ľudom, ktorí aj napriek ťažkej situácii majú vôľu a odhodlanie v živote niečo dosiahnuť, vyštudovať alebo vyučiť sa a neskôr si poctivou prácou zarábať na živobytie.

Udeľovanie Štipendií EQUITY prebieha výlučne na individuálnom princípe, kedy sa na základe osobného spoznania dieťaťa / mladého človeka a prostredia, v ktorom žuje, určí, či si štipendium zaslúži a či preukazuje dostatok pevnej vôle na dosiahnutie svojho stanoveného cieľa.

Počas obdobia poskytovania štipendia je žiak / študent v úzkom kontakte s Equity, na týždennej báze informuje o svojich výsledkoch a zo strany Equity dostáva priebežnú individuálnu podporu, pomoc ale aj kontrolu.

Podrobnejšie informácie o základných princípoch  programu „Štipendium Equity“ a spôsobe prejavenia záujmu o štipendium nájdete v prílohách na stiahnutie.

O štipendium je možné požiadať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka. Každá žiadosť bude posúdená individuálne.

Finančná podpora na Štipendiá EQUITY je zabezpečená zo zdrojov súkromných darcov.

Aktuálne informácie o našich štipendistoch nájdete medzi našimi blogmi v aktualiách v sekcii Vzdelávanie


Prílohy na stiahnutie:
Prejavenie záujmu – dotazník
Zásady poskytnutia štipendia