Užitočné informácie týkajúce sa oblasti rovnosti šancí

Prehľad zaujímavých dokumentov, legislatívy, organizácií a inšpiratívnych aktivít vzťahujúcich sa k problematike rovnosti šancí a férového prístupu k znevýhodneným spoluobčanom.

DOKUMENTY

LEGISLATÍVA

UŽITOČNÉ LINKY

Užitočné linky – slovenské organizácie

Pro Donum OZ: spoločnosť pre rozvoj filantropie
Verejný ochranca práv- ombudsman
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Centrum prevencie a riešenia konfliktov
Ľudia proti rasizmu
Nadácia otvorenej spoločnosti
Stránka venovaná fenoménu kultúrnej rozmanitosti
Nadácia Milana Šimečku

Užitočné linky – medzinárodné organizácie

European Union Agency for Fundamental Rights
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
Európska Komisia
Eurominority
Human Rights Watch
European Centre for Minority Issues (ECMI):
The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
The European Cultural Foundation
 

Užitočné linky – štipendiá

Národný štipendijný program - podpora mobility študentov, doktorandov, učiteľov výskumných a umeleckých pracovníkov 
Slovenská akademincká informačná agentúra (SAIA n.o.) - štipendiá a granty určené najmä pre pobyty v zahraničí 
Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS-OSF) - štipendijný program pre pobyty na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii, štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl, štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl 
Roma Education Fund (REF) - Roma Memorial University Scholarship Program, štipendium pre rómskych študentov vysokých škôl
Internation Scholarships - štipendiá určené pre štúdium v zahraničí 

Užitočné linky – rómska problematika

OZ Divé maky
Rómska tlačová agentúra
Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Informácie Úradu vlády SR pre oblasť ľudských práv, národnostných menšín a etnických skupín
Internetová stránka o problematike Rómov na Slovensku
Romathan - Rómske profesionálne divadlo
Romano nevo ľil: nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na Slovensku
Rómska Verejná Politika
Rómske vzdelávacie centrum Prešov
 

Užitočné linky – zdravotne znevýhodnení

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska