Dokážete pomôcť?

Podporte nás materiálne alebo nemateriálne. Dôležitá nie je veľkosť, ale úprimnosť s akou je podpora ponúknutá.
Ako podporiťFinančný príspevok

Equity sa snaží pôsobiť v zmysle zásady „Dávať znamená dostávať“, lebo podľa seba vieme, že každý, kto niečo dáva, kto pomáha a podporuje, obohacuje sám seba, robí svoj život plnohodnotnejším, zaujímavejším a šťastnejším.

Naše aktivity môžete podporiť finančným príspevkom (v akejkoľvek výške) zaslaným na účet:

Sberbank Slovensko a.s
Číslo účtu: 4 030 120 618 / 3100
IBAN: SK41 3100 0000 0040 3012 0618
BIC: LUBASKBX
 
Čo materiálne je potrebné (čo sa vždy zíde): KONTAKTUJTE NÁS
Šaty, obuv – čisté, funkčné, zodpovedajúce aktuálnemu ročnému obdobiu (všetky veľkosti)
Zariadenie do domácnosti – posteľné prádlo, prikrývky, hygienické potreby, riad, príbor, elektrospotrebiče, satelit, lampy...
Nábytok, koberce, biela technika, svietidlá, ozvučenie
Počítačové vybavenie – PC, notebook (z priestorových dôvodov je notebook lepší ako PC), kamery, mikrofóny, USB kľúče, tlačiarne
Hračky, knihy, školské potreby, písacie potreby, papier, spoločenské hry, školská taška, hudobné nástroje, športové potreby, kancelárske potreby...
Trvanlivé potraviny
Mobilné telefóny, fotoaparáty, kamery
Lieky, plienky, antikoncepcia
Príspevok na pohonné hmoty
 
Čo nemateriálne je potrebné (čo sa vždy zíde): KONTAKTUJTE NÁS
Pomoc pri učení sa (doučovanie)
Pomoc pri zdokonaľovaní sa v cudzom jazyku
Pomoc s prekladom textov
Podpora štipendií
Úhrada školného
Podpora pri práci s počítačom, Internet – pripojenie na internet (úhrada mesačného paušálu)
Personalizovaný kontakt (osobné stretnutia, cez skype)
Pomoc s odvozom a sprevádzaním vecí / ľudí
Odovzdanie skúseností / poznatkov v konkrétnej oblasti (umelecká oblasť, remeslá, vedenie domácnosti...)
Poskytnutie možnosti zárobku (zamestnanie alebo brigáda) našim klientom
Dobrovoľnícka činnosť
 
Ďakujeme Vám Poďakovanie patrí aj

Equity si veľmi váži opakovanú ale aj jednorázovú podporu, pomoc a spoluprácu zo strany jednotlivcov aj organizácií. Úprimne za ňu ďakujeme.

Artfórum, Perfect, Neulogy, SOVVA, ETP Slovensko a mnohým súkromným osobám (rodinám aj jednotlivcom)