Ťažko sa nám po 9 spoločne strávených dňoch lúčilo s deťmi, ktoré sa zúčastnili letného tábora „Black and White – žime spolu!“.

Bol to už piaty ročník a napriek tomu sme ho prežívali ako na začiatku – s očakávaním, radosťou, úprimnosťou, láskou a smútkom z rozchodu na jeho konci.

Do Banskej Štiavnice sme priviedli deti z celého Slovenska (Revúcej, Jelšavy, Muránskej Dlhej Lúky, Markušoviec, Malých Chyndíc, Strání pod Tatrami, Zborova, Radzoviec), aby sme spoločne prežili 9 dní hier, súťaží, rozhovorov, stretnutí so starými známymi aj novými priateľmi, poznávania prírody, histórie aj umenia. Ale nadovšetko, bol to čas poznávania druhých aj samých seba, čas priateľstva a úprimnosti.

Naša vďaka patrí Vianočnému bazáru chalaňov, ktorý nám každoročne poskytuje finančné prostriedky na organizáciu tábora. Vážime si dôveru, ktorú nám Bazár a náš bazárový patrón Robert Jakab poskytnutím podpory už piaty rok preukázali. Decká boli hotové, že ich Robo prišiel na tábor pozrieť aj s priateľkou Ankou Rakovskou a zapojili sa do hier spolu s nimi

9 dní nikdy nekončiaceho programu si deti užívali vďaka táborovým vedúcim a tvorcom hier Michaele Podolinskej, Kataríne Šuchovej, Rebeke Pechanovej, Kristíne Rankovovej, Marekovi Paštrnákovi, Matejovi Šuchovi, Leonardovi Horváthovi, Zuzane Matúšovej, Danke Olah, Jánovi Hanzelovi,

Rovnako ďakujeme všetkým našim podporovateľom, kamarátom a sponzorom, ktorí nám pomáhali finančne, darmi, radami, dopravou, programom pre deti, priateľstvom a pozitívnym myslením (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, redaktori Rádia Expres Oli Džupi a Tomáš Škarba, Jan Glovičko a kancelária Verejnej ochrankyne práv, Monika Podolinská, Eňa Joachymstálová, Veronika Lascekova aj jej kamaráti, Gabika Hrdá, Art Cafe Banská Štiavnica a Zuzka Bargerová, spoločnosť Ihrysko, Juraj Didák a Katarína Lojová, cirkusanti Nicole a Paĺo zo SAULE, Marek Kapusta, Ivetka Chovanová z Galerie Jozefa Kollára, pani Irenka, Ildiko Hrtyan, Hostel Skautský dom, učitelia a komunitní pracovníci, ktorí deti do tábora navrhli a zabezpečili ich prípravu a odchod a mnohým ďalším.

Táborom však nič nekončí. S deťmi zostávame my, vedúci, v kontakte (napriek veľkej vzdialenosti) aj naďalej. Chceme ich povzbudzovať, motivovať a zároveň od nich čerpať rovnaké povzbudenie do nášho dospeláckeho života 
99.jpg
100.jpg
98.jpg
97.jpg
95.jpg
96.jpg
94.jpg
91.jpg
93.jpg
92.jpg
90.jpg
88.jpg
89.jpg
87.jpg
84.jpg
86.jpg
85.jpg
83.jpg
82.jpg
81.jpg
79.jpg
80.jpg
78.jpg
77.jpg
74.jpg
76.jpg
75.jpg
73.jpg
71.jpg
72.jpg
70.jpg
67.jpg
69.jpg
68.jpg
66.jpg
64.jpg
65.jpg
63.jpg
61.jpg
62.jpg
60.jpg
59.jpg
58.jpg
57.jpg
55.jpg
56.jpg
54.jpg
53.jpg
52.jpg
51.jpg
50.jpg
49.jpg
48.jpg
46.jpg
47.jpg
45.jpg
44.jpg
43.jpg
42.jpg
41.jpg
40.jpg
37.jpg
39.jpg
38.jpg
36.jpg
35.jpg
34.jpg
33.jpg
32.jpg
31.jpg
30.jpg
29.jpg
27.jpg
28.jpg
26.jpg
25.jpg
24.jpg
23.jpg
22.jpg
21.jpg
19.jpg
20.jpg
18.jpg
17.jpg
14.jpg
16.jpg
15.jpg
13.jpg
11.jpg
12.jpg
10.jpg
8.jpg
9.jpg
7.jpg
4.jpg
6.jpg
5.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg