Sme veľmi radi, že sme mohli byť partnermi pri zabezpečení krásneho podujatia na oslavu Dňa Rómov, ktoré bolo zorganizované Veľvyslanectvom USA na Slovensku.

V rámci našej spolupráce sa zrealizovala cesta 30 žiakov a učiteľov zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským do Bratislavy na 2 dennú návštevu. Prvý deň sa uskutočnila návšteva v prezidentskom paláci, kde školský spevácky zbor Savorenge zaspieval pánovi prezidentovi rómsku hymnu. Odtiaľ sme išli na prehliadku do parlamentu. A potom chytro do hotela, aby sa deti nachystali na večerný koncert ich zboru v priestoroch rezidencie amerického veľvyslanca.

Na druhý deň sme sa zúčastnili futbalového turnaja na oslavu Dňa Rómov, kde hrali chlapci z Moldavy spolu s chlapcami z Luníka.

Boli to príjemné dni, ktoré rómskym žiakom z Moldavy otvorili dvere do sveta a dali príležitosť prezentovať svoje schopnosti pred širokým publikom.

Videá z podujatí:

https://www.facebook.com/TvRomana/videos/570740886756993/?t=5

https://www.facebook.com/AndrejKiska/videos/332104134326319/?t=36

https://www.facebook.com/100011671176195/videos/816869922045373/?t=12

https://www.facebook.com/100011671176195/videos/816869922045373/?t=5