Vážení priatelia,
 
dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich daní. Pokiaľ nám ich zašlete, budeme s nimi nakladať starostlivo tak, aby sme Vašu dôveru nesklamali.
 
Ako je potrebné postupovať? Tu je stručný postup krokov:
  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
      a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
      b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky  pracovali.
  1. Do Vyhlásenia o poukázaní 2% pre Equity dopíšte Vaše údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
  2. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámia nám Vaše meno a adresu, ale nie poukázanú sumu) 
  3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad (adresy daňových úradov si môžete vyhľadať)
  4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti  
Ďakujeme Vám za podporu
 
Tím Equity