Koncom septembra 2018 sa uskutočnil už štrnásty ročník celoeurópskeho podujatia Noc výskumníkov, ktorého cieľom je popularizácia práce výskumníkov, vedcov a technológov pre širokú verejnosť (http://www.nocvyskumnikov.sk)

Slovensko je do tohto medzinárodného podujatia už tradične zapojené prostredníctvom neziskovej organizácie Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity - SOVVA. Hlavné akcie sa v rámci SR sa spravidla uskutočňujú v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Tatranskej Lomnici.

Vďaka spolupráci Equity so SOVVA sa od roku 2010 už deväť krát podarilo priniesť Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách.

Skupina zapálených vedeckých pracovníkov, ktorí v srdci nosia okrem lásky k vede aj lásku k deťom  z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied, precestovala stovky kilometrov, aby sa stretla v rámci podujatí Noci výskumníka  2010 – 2011 – 2012 – 2013  – 2014 - 2015  2016  2017  2018 so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi a dospelými v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku, Novom Živote, Stráňach pod Tatrami, Spišskom Štvrtku, Humennom, Markušovciach, Rudňanoch, Veľkej Ide, Luníku IX, Mníšku nad Hnilcom, Prakovciach. Deti mali možnosť zoznámiť sa s tajomstvami paleontológie, geológie, chémie, fyziky, etnológie, biológie a to všetko vďaka možnosti nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť, vyskúšať a bádať a špekulovať spolu s výskumníkmi.

Podujatia vždy prebiehajú v bezprostrednej atmosfére  a v spontánnej diskusii vedcov so žiakmi, učiteľmi a komunitnými pracovníkmi. Otázky a odpovede nemajú konca kraja. Deti sú veľmi pyšné na to, že sú priamou súčasťou celoeurópskeho podujatia a že práve oni a ich škola sú také super, že si zaslúžili, aby veda prišla priamo za nimi aj keď do malej odľahlej dedinky.

Výskumníci sa zase zakaždým zhodnú v tom, že stretnutie s deťmi ich obohatilo v zmysle spontánnosti a radosti detí z nových poznatkov a informácií, ktoré sa dozvedeli. Na záver náročného dňa vždy skonštatujú, že príjemný pocit, s ktorým od detí odchádzajú, im plne vykompenzuje  hodiny cesty, ktoré ešte majú pred sebou, kým sa dostanú späť do Bratislavy.

O výbornej atmosfére na podujatiach Vás presvedčí aj krátke video z Noci výskumníka 2016 v Markušovciach a Rudňanoch, ktoré si môžete pozrieť tu. 

Aktuálne informácie o našich aktivitách spojených s Nocou výskumníka nájdete medzi blogmi v aktualiách v sekcii Vzdelávanie

 

P1150593.JPG
P1150624.JPG
P1150617.JPG
P1150580.JPG
P1150587.JPG
P1130130.JPG
P1130098.JPG
P1130088.JPG
P1130078.JPG
P1130061.JPG
P1100115.JPG
P1000998.JPG
P1100013.JPG
P1000985.JPG
P1000966.JPG