Už ôsmy krát sme zorganizovali v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade. 

Čo to je? To je výprava prinášajúca zábavné pokusy a experimenty do miest, kde vedci a výskumníci bežne neprichádzajú. Je to výprava za chudobnými deťmi často krát žijúcimi v rómskych osadách alebo segregovaných getách.

Pre veľký záujem zo strany škôl sme tento rok zábavné vzdelávacie podujatie realizovali netypicky - v rámci dvoch dní. Vo štvrtok 28.9.2017 vyrazili výskumníci z  Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Gymnázia v Modre sme východ.

Výskumnícku show pre deti aj dospelých sme začali v komunitnom centre vo Veľkej Ide. Bolo úžasné vidieť záujem detí, ktoré ani po 2 hodinách nechceli skončiť. Na druhý deň sme mali fakt nabitý program. Začínali sme na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, odtiaľ sme sa presunuli do základnej školy na Luníku IX a deň sme ukončili zábavnou show v komunitnom centre priamo v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou, kde nás záujem detí aj dospelých úplne dostal. Na záver sa nám odmenili vystúpením miestnych muzikantov – a povieme Vám, bola to paráda!

Na každom mieste sme sa stretli so zvedavosťou, radosťou z poznania a záujmom o všetko nové, čo sme priniesli. A bolo sa na čo pozerať – ukazovali sme hady, salamandre a korytnačky, žaby a žubrienky (a to ešte pod mikroskopom), skameneliny a horniny, tmavú komoru aj tornádo vo fľaši a tiež sme plietli tradičné náramky.

Okrem prezentácie vedeckej show sme mali veľmi zaujímavé diskusie so zástupcami ETP Slovensko, so starostom a obyvateľmi Luníka IX, s vedením školy v Moldave, komunitnými pracovníkmi. Rozprávali sme sa o podmienkach života v segregovaných rómskych getách, a boli sme vďační, že sme sa  všade mohli ísť pozrieť priamo do terénu.

Tento rok sme mali ešte jednu novinku. Okrem výskumníkov, prišli s nimi prezentovať aj mladí ľudia – traja gymnazisti z Modry a dokonca aj Adelka, ktorá je len žiačkou základnej školy. Pre nich to bola škola života v tom, ako zaujať publikum a tiež, ako v sebe lámať bariéry a zaužívané stereotypy.  Klobúk dolu, zvládli to obdivuhodne!

V piatok večer (noci?) sme sa lúčili unavení ale spokojní, že sme okrem poznania a zábavy priniesli aj kus priateľstva a porozumenia. Sme presvedčení, že sa obohatili nielen účastníci našich vedeckých prezentácií ale aj samotní výskumníci. A o to ide – aby sme si vedeli dávať navzájom, aby sme dokázali spájať úplne odlišné svety.
 
PROGRAM:
Štvrtok 28.9.2017
  • 15:00 – 17:00 - Komunitné centrum Veľká Ida
    (vedecká show, stretnutie s obyvateľmi a pracovníkmi ETP Slovensko)
Piatok 29.9.2017
  • 08:00 – 10:00 - Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou (vedecká show)
  • 11:00 – 13:00 - Základná škola Ľ. Podjavorinskej, Luník IX, Košice (vedecká show)
  • 13:30 – 15:30 - Stretnutie výskumníkov so starostom MČ Luník IX, obyvateľmi Luníka IX a klientmi ETP Slovensko v komunitnom centre mesta Košic
  • 16:30 – 19:00 - Komunitné centrum Budulovská, Moldava nad Bodvou (vedecká show a vystúpenie rómskych hudobníkov)
Zameranie vedeckej show a prezentujúci:

1. Blok
Kto žije na dne potoka – deti precítia pestrosť života na dne potokov a riek a dozvedia sa niečo o zvieratkách, ktoré uvidia

Lektori:
Doc. Tomáš Derka - Katedra ekológie PriFUK, odborník na ekológiu vodných tokov a vodný hmyz
Mgr.Katarína Gregušová - doktorandka na Katedre ekológie PriF UK, zaoberá sa ekológiou vodných tokov a vodným hmyzom, najmä pakomármi

2. Blok
Hady nie sú slizké a žaby sa nemenia na princov – blok bude zameraný na poznanie obojživelníkov a plazov, ktorých sa mnohí ľudia boja, majú voči nim predsudky a štítia sa ich, aj keď sú to neškodné a pekné zvieratká.

Lektori:
Mgr. Peter Mikulíček, PhD – učiteľ na Katedre zoológie PriF UK, ktorý sa zaoberá výskumom obojživelníkov a plazov u nás i vo svete,
Mgr. Matej Kautman, PhD – ako zoológ sa venuje obojživelníkom a plazom a ich inváznym ochoreniam. Pracuje na Ústave zoológie SAV

3. Blok
Čo nás môžu naučiť naši predkovia – ak vedeli byť výnimoční naši predkovia, prečo by sme nemohli byť výnimoční aj my dnes
 
Lektori:
PhDr. Zuzana Drugová – etnologička, pracuje na Metodickom centre Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Venuje sa aj rôznym formám prezentácie folklóru

4. Blok
Čo skrývajú kamene  – Dôkazy o živote na Zemi pred miliónmi rokov sa nachádzajú všade okolo nás. Rozprávanie o živote a podmienkach na zemi od jej vzniku až po dnešné časy. Skúmanie skamenelín, mikroskopický výskum hornín, výroba odliatkov a modelov.
 
Lektori:
Doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD – Katedra geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave
Mgr. Peter Kiss – Katedra geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave
Adélka Hlavatá – žiačka ZŠ Horova v Devínskej Novej Vsi, Bratislava

Lektori na pôde Katedry geológie a paleontológie PriF UK v Bratislave skúmajú, akými mechanizmami sa mení tvár Zeme od jej vzniku počas miliónov rokov. Hľadajú spôsoby, ako predpovedať a riešiť dnešné problémy súvisiace so zmenami na planéte Zem.

5. Blok
Fyzika okolo nás z pohľadu žiakov - Prezentácia fyzikálnych experimentov žiakmi Gymnázia Karola Štúra v Modre.

Lektori:
PaeDr. Jozef Trenčan, učiteľ fyziky na Gymnáziu Karola Štúra v Modre
Mirka Fitzová, Zuzana Pavlová, Jakub Šulák – študenti Gymnázia Karola Štúra v Modre

6. Blok
Nie je kameň ako kameň - Stretnutie s rôznymi nerastnými surovinami - kameňmi, ktoré deti používajú v bežnom živote.

Lektor:
Mgr. Peter Šottník, PhD - Katedra ložiskovej geológie PriF UK, odborník na baníctvo a ťažbu nerastných surovín

 
IMG_20170929_180155.jpg
DSCN9597.JPG
DSCN9596.JPG
DSCN9593.JPG
DSCN9586.JPG
DSCN9584.JPG
DSCN9583.JPG
DSCN9578.JPG
DSCN9572.JPG
DSCN9571.JPG
DSCN9567.JPG
DSCN9559.JPG
DSCN9564.JPG
DSCN9535.JPG
DSCN9531.JPG
DSCN9528.JPG
DSCN9514.JPG
DSCN9526.JPG
DSCN9503.JPG
DSCN9488.JPG
DSCN9486.JPG
DSCN9475.JPG
DSCN9480.JPG
DSCN9472.JPG
DSCN9471.JPG
DSCN9464.JPG
DSCN9453.JPG
DSCN9450.JPG
DSCN9449.JPG
DSCN9446.JPG
DSCN9444.JPG
DSCN9423.JPG
DSCN9437.JPG
DSCN9419.JPG
DSCN9413.JPG
DSCN9408.JPG
DSCN9393.JPG
DSCN9391.JPG
DSCN9378.JPG
DSCN9603.JPG
DSCN9386.JPG
DSCN9376.JPG
DSCN9368.JPG
DSCN9361.JPG
DSCN9360.JPG
DSCN9359.JPG
DSCN9350.JPG
DSCN9349.JPG
DSCN9346.JPG
DSCN9339.JPG
_MK85978.jpg
_MK86014.jpg
_MK85895.jpg
_MK85838.jpg
_MK85890.jpg
_MK85858.jpg
_MK85843.jpg
_MK85824.jpg
_MK85817.jpg
_MK85776.jpg
_MK85803.jpg
_MK85734.jpg
_MK85751.jpg
_MK85729.jpg
_MK85722.jpg
_MK85714.jpg
_MK85705.jpg
_MK85691.jpg
_MK85486.jpg
_MK85590.jpg
_MK85358.jpg
_MK85519.jpg
_MK85434.jpg
_MK85415.jpg
_MK85406.jpg
_MK85389.jpg
_MK85372.jpg
_MK86052.jpg
_MK86045.jpg
_MK86057.jpg
_MK86062.jpg