Občianske združenie Equity pod záštitou verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej vyhlasuje viac-žánrovú súťaž o rovnosti a rovnocennosti pre základné školy, základné umelecké školy, stredné školy, komunitné centrá, detské domovy, centrá voľného času, reedukačné centrá, materské centrá, neformálne skupiny detí a jednotlivcov. 

O tom, aký rozdiel je medzi rovnakým (equality) a rovnocenným (equity) prístupom a ktorý z nich je možné považovať za férový, hovoríme aj v objasnení zamernia súťaže. Propozície súťaže obsahujú všetky súťažné podmienky. Uvádza sa v nich napríklad, že, zaslanie prihlášok je možné od 30. marca do 27. mája 2016. Detí a mládež môžu súťažiť od v troch vekových kategóriách pre jednotlivcov a kolektívy. Do súťaže sa môžu zapojiť aj pedagógovia. 

Súťažné diela môžu mať formát výtvarných prác, fotografií, trojrozmerných objektov, zvukových záznamov, videozáznamov, literárnych textov (básne, poviedky, eseje, úvahy...), spoločenských / didaktických hier. 
 
Všetci súťažia aj o atraktívne ceny - smartfóny, dátové a internetové paušály, antivírusové balíčky, knihy, športové potreby, výlety, špeciálne pre súťaž pripravené čokoládové odmeny a špeciálnu cenu PLAY STATION 4. Každý súťažiaci získa férový titul - Férový žiak, férový učiteľ, férový kolektív.

Myšlienku férovosti podporil prezident SR Andrej Kiska. V jeho posolstve nás vyzýva k férovosti, posmeľuje nás k pristupovaniu bez predsudkov a vžitých stereotypov. 

Súťaž podporilo svojim osobným posolstvom 24 osobnostii, ktoré poodhalili oponu toho, čím sa v živote odlišovali od bežnej normy a aké mali s touto odlišnosťou problémy a skúsenosti. Posolstvá ambasádorov férovosti Vás určite zaujmú svojou ľudskou výpoveďou.

Všetky videopríbehy ambasádorov férovosti nájdete aj na youtube Equity

Súťaž je organizovaná s partnermi. Hlavným partnero súťaže je Férová Nadácia O2Informáciu o všetkých partneroch súťaže si môžete pozrieť na plagáte

Všetky informácie o súťaži nájdete na www.somfer.sk
robo-jakab_2[1].jpg
zuzana-fialova_2[1].jpg
natalia-turcinova_1[1].jpg
michal-sabo_1[1].jpg
miro-jaros_1[1].jpg
matej-toth_2[1].jpg
ludmila-kolesarova_4[1].jpg
evelyn_2[1].jpg
6d02c3f12a7c427ca73a33fcc91e0741[1].jpg