Sme presvedčení, že škola v 21. storočí by sa mala snažiť pripraviť deti na uplatnenie sa v neustále sa vyvíjajúcej spoločnosti. Dnes vieme ťažko odhadnúť, aké znalosti budú potrebné o 10 - 15 rokov. Preto je dôležité, aby škola neliala do detí množstvo informácií, ale aby ich učila myslieť v súvislostiach, aby v nej získali také zručnosti, ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek meniacich sa podmienkach.

Za vhodný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa považujeme Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú sme začali v školskom roku 2017 / 2018 vyučovať na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku.

Metóda je ukotvená vo výskume jedného z najuznávanejších pedagógov 20. storočia prof. Reuvena Feuersteina, ktorý dokázal, že intelekt nie je raz a navždy danou (vrodenou) vlastnosťou človeka, ale že je modifikovateľný. Vyvinul systematický vzdelávací program, ktorý komplexne rozvíja kognitívne funkcie detí aj dospelých. A tým je metóda FIE.

Základná škola v Plaveckom Štvrtku je jediná na Slovensku, ktorá v spolupráci s Equity ponúka FIE v rámci bežného vyučovania pre žiakov na 2. stupni.

A nielen to. Od budúceho školského roka (2018/2019) sa stane FIE súčasťou vzdelávania vo všetkých ročníkoch. Škola práve buduje 2 špeciálne učebne prispôsobené potrebám tohto predmetu. Nikde inde na Slovensku takáto ponuka v rámci vzdelávacích programov základných škôl nie je k dispozícii.

Viac o metóde FIE nájdete v sekcii FIE - učíme myslieť v súvislostaich.
20180313_102336.jpg
20180227_113548.jpg
20180313_102011.jpg
20180313_112321.jpg
20180313_102750.jpg
20180313_113144.jpg
20180313_102348.jpg
20180313_112444.jpg
20180313_112425.jpg
20180313_102140.jpg
20180313_102201.jpg