Equity o.z. v spolupráci s Vianočným bazárom chalaňov vyhlasujú 6. ročník letného zážitkového tábora s názvom "Black&White - žime spolu!" – vol 6
 
Tábor je určený predovšetkým pre sociálne znevýhodnené deti a mládež žijúce v nevyhovujúcich podmienkach (napríklad v rómskych osadách) ale aj pre ich nerómskych kamarátov. 
Program týždenného pobytu bude nabitý zábavou, poznaním, kultúrou, športom a prírodou.
Termín: 21. júl 2018 – 29. júl 2018
Miesto: Banská Štiavnica
Finančné zabezpečenie: Organizátori hradia všetkým účastníkom cestu, stravu, ubytovanie ako aj náklady spojené so zapájaním sa do programu.
Účastníci: Rómske deti a mládež žijúce v nevyhovujúcich podmienkach (napríklad v rómskych osadách) ako aj ich nerómski rovesníci - vo veku približne od 9 do 16 rokov. Predpokladaný počet účastníkov je 24.
Prihlasovanie: Prihlášku zasiela dospelá osoba. Účasť na tábore sa chápe ako odmena. Je možné sa o ňu uchádzať v 3 kategóriách, preto je potrebné vyplniť a zaslať vhodnú prihlášku podľa zvolenej kategórie.
Výber účastníkov: Organizátori vyberú účastníkov tábora spomedzi prihlásených detí a mládeže.

Kategórie, v ktorých je možné predložiť prihlášku:

  1. Cena za kamarátstvo – Prihlásiť je možné kamarátov – dvojicu, z ktorých je jeden Róm / Rómka žijúci v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach a druhý neróm / nerómka. Za kamarátov sa zasiela spoločne 1 prihláška, v ktorej je potrebné opísať silu priateľstva. Prihlásiť ich môže dospelá osoba (komunitný pracovník, učiteľ, rodič...).
  2. Cena za odhodlanie a statočnosť – Prihlásiť je možné jednotlivca Róma / Rómku žijúceho v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach, ktorý vykonal, alebo dlhodobo vykonáva niečo, čo si zaslúži obdiv a ocenenie. Prihlásiť ho môže dospelá osoba (komunitný pracovník, učiteľ, rodič...).
  3. Cena za lámanie bariér - Prihlásiť je možné jednotlivca neróma / nerómku, ktorý by rád strávil čas s rómskymi deťmi pochádzajúcimi z nevyhovujúcich sociálnych podmienok. Prihlásiť ho môže dospelá osoba (rodič). Záujemca musí objasniť, prečo chce ísť do tábora.

Prihlásenie: Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 30.5.2018.
 
Prihlášku je možné odoslať elektronicky na adresu [email protected], alebo poštou na adresu:                         
    EQUITY,
    Jadranská 34,
    841 01 Bratislava

Kontaktná osoba pre organizátorov počas celého obdobia prípravy a realizácie tábora bude dospelá osoba, ktorá vyplnila a zaslala prihlášku. S ňou budú organizátori komunikovať o všetkých podrobnostiach týkajúcich sa zabezpečenia účasti dieťaťa v tábore.
Každý z vybraných účastníkov bude osobne kontaktovaný, aby bola overená pravdivosť informácií uvedených v prihláške.

Letný tábor Black&White - žime spolu! – vol 6 je financovaný z výťažku Vianočného bazára chalaňov 2017 a z príspevkov ďalších darcov. 
Tábor je organizovaný v spolupráci so Stálym zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Hostelom sv. Juraj v Banskej Štiavnici

Prihlášky na letný tábor Black&White - žime spolu! – vol 6 nájdete v prílohách na stiahnutie

Ďalšie informácie je možné dostať buď telefonicky (0907 762921) alebo mailom zaslaným na adresu [email protected]

Ak ešte váhate, či je v tábore deťom dobre, pozrite si FOTKY z predchádzajúceho ročníka 2017, tie Vás hneď presvedčia. Nájdete ich tu aj tu 

 Aktuálne informácie o táborových aktivitách nájdete medzi našimi blogmi v aktualitách v sekcii Tábor.