29. mája sa v Bratislave konala pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej konferencia Budujeme nádej organizovaná ETP Slovensko. Obsahovo bola zameraná na zlepšenie vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít.
 
Konferenciu otvoril štátny tajomník MŠVVŠ SR Peter Krajňák. Hneď po ňom nasledovala prezentácie predsedníčky Equity o.z Lýdie Šuchovej s názvom Najťažšie je naučiť sa merať úspech iným metrom. Vo svojom príspevku zdieľala skúsenosti z oblasti vzdelávania detí vyrastajúcich v podmienkach generačnej chudoby. Vyjadrila presvedčenie, že bez poznania zákonitostí generačnej chudoby sa vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít nikam nepohneme. Predniesla niekoľko návrhov k tomu, čo by mohol a mal urobiť v danej oblasti štát, čo je v rukách škôl
a učiteľov, hovorila o tom, kedy je antidiskriminačný zákon dôležitý.
 
Môžete sa pozrieť na prezentáciu Lýdia Šuchovej ako aj na program konferencie