Aj naše dni sú vyplnené množstvom väčších či menších aktivít, ktoré ako keby tvorili systém „z každého rožka troška“. Je ich veľa a majú rôznorodý charakter. Niektoré sú jednorázové, iné majú dlhodobý charakter, niektoré uskutočňujeme sami, ďalšie s našimi partnermi. Jedno je však isté, že všetky aktivity sa snažíme robiť s plným nasadením, lebo veríme, že rovnocenne prispievajú k napĺňaniu základného cieľa a poslania Equity.

Obzvlášť sa tešíme, že už viac ako 5 rokov podporujeme Divadlo z chatrče, ktoré vzniklo aj za pomoci Equity z divadelného krúžku v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. Podarilo sa nám zorganizovať vystúpenia divadla na rôznych zaujímavých podujatiach a prežiť s divadelníkmi veľa pekných chvíľ.

Nadviazali sme spoluprácu s viacerými školami, kde sa Equity podarilo zorganizovať zaujímavé umelecké, vzdelávacie alebo zábavné podujatia.  Medzi tieto školy patria hlavne ZŠ Muránska Dlhá Lúka, ZŠ Šumiac, ZŠ Plavecký Štvrtok, ZŠ Mokrohájska Bratislava, Detský domov Dedina Mládeže, ZŠ Šíd

Veľmi sa tešíme z dlhodobých kontaktov s deťmi a mladými ľuďmi vyrastajúcimi v znevýhodnenom prostredí. Máme radosť z osobných stretnutí s nimi, skypových hovorov, mailovej komunikácie, chatovania a hľadania foriem ich podpory, ktorá by bola prispôsobená ich individuálnym potrebám.

Informácie o tom, čomu sa aktuálne venujeme, nájdete v sekcii aktualít Čo práve robíme, informácie o našich aktivitách spojených s podporou Divadla zchatrče a hudobnej formácie Chalani z chatrče nájdete medzi blogmi v aktualiách v sekcii Divadlo z chatrče.