Druhé miesto v kategórii pedagogický pracovník v súťaži "som neNORMAlne fér" obsadila pani Marta Jakubišinová zo Spojenej školy internátnej v Prakovciach. Do súťaže zaslala prezentáciu  s názvom „Jedna norma pre všetkých nemusí byť vždy fér...“

Na úvod v nej hovorí:
Pracujem ako učiteľka v SŠI Prakovce v Praktickej triede  a ŠZŠ s ťažko postihnutými žiakmi. Každý deň mám príležitosť  na to, aby som ukázala žiakom , že sú jedineční a schopní s našou pomocou byť fér voči ostatným. Ja sa snažím byť k nim taktiež fair-play.

Prezentácia obsahuje príklady aktivít realizovaných v škole počas vyučovacieho procesu v snahe zabezpečiť žiakom férový prístup berúci do ohľadu ich individuálne potreby a možnosti. Môžete si ju pozrieť tu.