Tretie miesto v kategórii pedagogický pracovník v súťaži "som neNORMAlne fér" obsadila špeciálna pedagogička Katarína Fülöpová zo Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave. V jej práci s názvom „Škola je pre deti a nie deti pre školu“, hovorí o svojich skúsenostiach s rovnakým a rovnocenným prístupom k žiakom v priebehu vyučovacieho procesu.

Spomína napríklad aj tento príbeh:
V škole máme žiakov u ktorých som si všimla, že využívajú fotografickú pamäť. Pri bežných písomkách typu, kde treba písať odpovede bez možnosti výberu správnej odpovede, mi žiaci zlyhávali a boli hodnotení známkou nedostatočný alebo dostatočný, pritom mali vedomosti, len si ich nevedeli sformulovať do súvislej písomnej odpovede. Reakcia kolegov bola : „ No bohužiaľ, tiež musia absolvovať písomné testy. Po vzájomnej dohode s kolegami som začala prerábať tieto písomné práce na písomné práce s výberom správnej odpovede. Žiaci boli nadšení a samozrejme dosahovali veľmi dobré výsledky, z 4,5 sa dostali na 2,1. Posunutie drobnej „ barličky „ veľakrát znamená pre naše deti odbúranie stresu zo zlyhania a neskutočná pomoc pri dosahovaní vzdelávacích úspechov. Čo sa týkalo osvojovania si nových vedomostí u týchto žiakov sa osvedčila metóda učenie sa myšlienkovou mapou. Tým sme odstránili aj problém ústneho preskúšania získaných vedomostí. Aj v tomto prípade sa mi potvrdilo, že rovnaký prístup ešte neznamená spravodlivý a férový prístup k našim deťom.

Súťažnú prácu si môžete prečítať tu