Fakulta spoločenských a ekonomických vied UK zorganizovala 24.2.2016 v rámci podporného štrajku Iniciatívy vysokoškolských učiteľov klubové podujatie série EuroCINE s názvom Vzdelanie mení životy.  Podujatie malo podtitulok „ ako zapálené učiteľky a učitelia menia životy znevýhodnených jednotlivcov a komunít“.

V rámci večera bol premietnutý krátky dokumentárny film “Separate and Unequal” o tom, ako segregácia v amerických školách zažíva svoj comeback. Nasledovala diskusia o trasnformačnej sile vzdelávania so zameraním na situáciu vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít.

O svojich skúsenostiach debatovali so študentmi a učiteľmi FSEV UK traja pozvaní hostia:
Lýdia Šuchová – OZ Equity (http://www.equityoz.sk/)
Martin Vavrinčík – rodičovské centrum Detstvo deťom v Dobšinej (https://www.facebook.com/DetstvoDetom/)
Vlado Rafael – mimovládna organizácia eduRoma (http://www.eduroma.sk/)
 
image1.JPG
image2.JPG