Naše občianske združenie sa hlási k princípom demokracie, humanizmu a morálky. Preto sa snažíme (aspoň v rámci našich možností) podporovať iniciatívy zamerané proti nárastu extrémizmu a nacionalizmu.
V poslednom čase sme sa zúčastnili dvoch podujatí takéhoto charakteru. Boli sme na dvoch diskusiách občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko pre študentov a verejnosť v Žiari nad Hronom. O pár dní neskôr sme boli na gymnáziu v Púchove na predstavení Natálka naštudovanom Slovenským národným divadlom (konkrétne našou kamarátkou – dramaturgičkou Miriam Kičiňovou).
Veríme, že obe podujatia pomôžu mladým ľuďom zorientovať sa v nástrahách súčasnej propagandy a antipropagandy na základe faktov a historických skutočností.