Pred pár dňami sme realizovali pokračovanie aktivít Noci výskumníka na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Vrátili sme sa na školu na pozvanie riaditeľky Andrei Papp, aby sme žiakom priniesli trošku zábavy a veľa poznania z oblasti

V predvečer podujatia sme zašli navštíviť žiakov školy v prostredí, kde vyrastajú na Budulovskej ulici, Zažili sme úžasný koncert malý detí, ktoré spievali o dušu.
Nasledujúci deň sme sa celé dopoludnia venovali deťom na škole. Mali sme pripravené aktivity v 3 blokoch. Z reakcií detí aj učiteľov bolo zrejmé, že sa im podujatie veľmi páčilo. A my sme sa cítili super tiež.

Paleontológia: Kde sú korene života? (lektori: Natália Hudáčková, Peter Kiss – PriF UK)
Ukázali sme, ako vznikajú stopy po živočíchoch, prečo je to dôležité, aké informácie poskytujú stopy, ukázali sme najvýznamnejšie živočíšne stopy zo Slovenska a aké stopy môžu zanechať jednotlivé skupiny živočíchov. Táto časť mala aj cvičenie pre deti: deti mohli vytvoriť stopy živočíchov do pastelíny a následne vytvoriť sadrové odliatky. V druhej časti bloku sme deťom rozprávali o najvýznamnejších skamenelínach počas histórie Zeme a ako môžeme datovať prostredie na základe živočíchov. Celý blok bol zameraný na čas a na najvýznamnejšie časové úseky (prvohory, druhohory a treťohory).

Biológia: Strom života: ako sme príbuzní so zvieratami okolo nás? (lektori: Peter Mikulíček PriF UK, Matej Kautman SAV)
Blok bol zameraný na základnú myšlienku evolúcie, že sme si v prírode všetci príbuzní. Mali sme pripravené živé zvieratá alebo časti z nich (ako perie, kosti, ulity), o ktorých sme si najskôr niečo povedali. Deti potom mali za úlohu zaradiť zvieratá do stromu života podľa príbuznosti (napr. vtáky sú príbuznejšie plazom ako dážďovkám). Takto zostavili celý strom života.

Spoločenské vedy: Prekonávajme spolu bariéry (lektorka Lucia Kiszelová – Foltýnová ÚPSVaR Bratislava)
Každodenne ľudí so znevýhodneniami stretávame a častokrát nevieme, ako sa k nim správať a niekedy si ani len predstaviť, čo prežívajú. Preto sme hravou formou deťom predstavili, aké to je, keď niekto nevidí, alebo nepočuje, či nevie chodiť. Spoločne sme jednotlivé situácie zahrali a aj sme sa pri tom veľa nasmiali, aj keď téma je to vážna. Cieľom bolo naučiť deti prijať iných a vedieť sa od nich niečo naučiť.

Video z podujatia, ktoré urobila škola Vás iste zaujme 
DSCN1935.JPG
DSCN1936.JPG
DSCN1923.JPG
DSCN1913.JPG
DSCN1912.JPG
DSCN1901.JPG
DSCN1896.JPG
DSCN1889.JPG
DSCN1864.JPG
DSCN1862.JPG
DSCN1849.JPG
DSCN1846.JPG
DSCN1840.JPG
DSCN1837.JPG
DSCN1749.JPG
DSCN1828.JPG
DSCN1816.JPG
DSCN1812.JPG
DSCN1807.JPG
DSCN1805.JPG
DSCN1800.JPG
DSCN1787.JPG
DSCN1792.JPG
DSCN1783.JPG
DSCN1772.JPG
DSCN1764.JPG
DSCN1757.JPG
DSCN1756.JPG
DSCN1752.JPG
DSCN1745.JPG
DSCN1742.JPG
DSCN1744.JPG
DSCN1739.JPG
DSCN1749.JPG