V rámci súťaže „som neNORMAlne fér“ sme dostali veľké množstvo krásnych výtvarných diel. Máme snahu ich prezentovať, čo najširšiemu okruhu divákov. Preto sme sa tešili z možnosti vystaviť práce na dvoch podujatiach, ktoré sa odohrávali koncom roka 2016.

V novembri sme prezentovali práce na konferencii „Vzdelávame deti férovo?“ a v decembri na slávnostnom odovzdávaní ocenení pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Verejnou ochrankyňou mimoriadnym osobnostiam a inštitúciám.

Na oboch podujatiach bol ku každému obrázku pripojený aj popis, charakterizujúci okolnosti vzniku diela a jeho priamy súvis s témou súťaže „Jedna NORMA pre všetkých nemusí byť vždy fér – zažil som to tiež“

Vystavované práce zaujali účastníkov oboch podujatí.
20161208_211912 - Copy.jpg
20161109_094122 - Copy.jpg
20161109_163119 - Copy.jpg
20161208_211905 - Copy.jpg
20161109_163109 - Copy.jpg
20161109_163056 - Copy.jpg