Milí priatelia,

chcela by som sa s Vami podeliť o jeden krátky príbeh. Verím, že Vás poteší a zahreje pri srdci.

Igor je z  osady. Detstvo prežíval s prázdnym žalúdkom, bez kabáta, bez topánok. Do školy prestal chodiť v 6. ročníku a okolitý svet nad ním zlomil palicu.
Keď mal Igor 27 rokov, stal sa malý zázrak. Stretol ľudí, ktorí mu vliali nádej, ktorí v neho verili.
Igorovi sa podarilo dokončiť si základné vzdelanie a teraz sa túži stať učiteľom. Chcel by odísť z osady a viesť normálny život . Napriek všetkým prekážkam vytrvalo napreduje a v roku 2014 postúpil už do druhého ročníka na gymnáziu. Nedokázal by to sám, nedokázal by to bez Vašej podpory.


Igor dostal šancu na lepší život vďaka mnohým z Vás, ktorým jeho osud nebol ľahostajný a rozhodli ste sa pomôcť prostredníctvom o.z Equity. Rozhodli sa venovať tri minúty svojho času.

Igorov príbeh je motiváciou pre ďalších chlapcov z osady. Jedným z nich je Adrián. Adrián nádherne spieva a má veľký hudobný talent. Veľmi by sa chcel zdokonaliť v hre na gitare, ale nemôže si dovoliť školné na základnej umeleckej škole. Školné je vo výške 8 eur mesačne...

Milí priatelia, dáme spoločne šancu Adriánovi a ďalším? Nájdete si aj Vy tri minúty?
Darujte Vaše 2% z dane pre Equity o.z. Nezaberie Vám to viac ako tri minúty
 
S úctou a vďakou,
 
Lýdia Šuchová
predsedkyňa Equity o.z

PS: Každé jedno euro Adriánovi a ďalším pomôže. Venujte tri minúty!
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stručný návod ako postupovať pri poukázaní 2 % z Vašich daní:
 
Údaje o občianskom združení:
 • IČO: 42176841
 • SID: nevypĺňa sa
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: Equity, o.z.
 • Sídlo: Jadranská 34, 841 01 Bratislava
 
 Je potrebné postupovať podľa toho, či ste:
 •  Zamestnanec (Vaše daňové priznanie podáva Váš zamestnávateľ)
 1. Od zamestnávateľa získate tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zaplatenej
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2%  zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú môžete poukázať. Predvyplnené tlačivo Vyhlásenia nájdete tu.
 4. Najneskôr do 30. apríla 2015 doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane) vášmu daňovému úradu
 • Fyzická osoba (podávate si daňové priznanie sám)
 1. Do daňového priznania pre 2% potrebujete uviesť (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel) potrebné údaje o občianskom združení. Nezabudnite túto stranu podpísať
 • Právnická osoba
 1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť  sa vpisujú do IV. Časti. Nezabudnite túto stranu podpísať.
 2. POZOR:
  • Ak ste v roku 2014 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2015, nedarovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,5% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónku 4.
  • Ak ste v roku 2014 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2015, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónky 2 a 3.