Milí priatelia,

blíži sa čas, kedy sa každý z nás bude môcť rozhodnúť, komu alebo na čo venuje 2% zo svojich daní. Všetci to robíme s plnou zodpovednosťou, aby sme mali dobrý pocit z toho, že sme podporili správnu vec.

Mnohí z Vás preukázali svoju podporu 2% nášmu občianskemu združeniu Equity aj v roku 2015. A nielen to. Mnohí z Vás nás podporovali počas celého roka, či už finančne, materiálne, dobrovoľnícky, radami,  priateľstvom a spoluprácou. Za toto všetko sa Vám chcem úprimne poďakovať. Vaša podpora bola cez nás nasmerovaná predovšetkým k sociálne znevýhodneným deťom a mládeži. Podporili ste štúdium detí na základných aj stredných školách, prispeli ste na hodiny hudby na základných umeleckých školách, podporili ste už 3. ročník letného tábora pre chudobné deti,  zbierkami šiat a obuvi ste pomáhali sociálne odkázaným rodinám, prispeli ste k rozvinutiu spolupráce medzi Slovenským národným divadlom a Divadlom z chatrče z rómskej osady v Moldave nad Bodvou, pomáhali ste budovať dôveru medzi našim svetom (svetom strednej triedy) a svetom generačnej chudoby.

O tom, že Vaša podpora prinášala ovocie tam, kde bola smerovaná, hovorí aj to, že aktivity nášho občianskeho zduženia boli vlani ocenené Veľvyslanectvom USA ako aj cenou Roma Spirit 2015.

Budeme si vysoko vážiť, ak nám preukážete dôveru aj tento rok a poukážete 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu Equity. Nebude Vás to stáť viac, ako pár minút. Týchto Vašich pár minút bude znamenať podstatný vklad do života mnohých sociálne odkázaných detí a mladých ľudí.

Nižšie Vám poskytujeme stručný návod, ako je potrebné postupovať a v prikladáme vyplnené tlačivo obsahujúce identifikačné údaje Equity o.z.

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás zaväzujúca

S úctou

Lýdia Šuchová
 
Stručný postup poukázania 2%
15.2.2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane
31.03.2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,0% z dane.
30.4.2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatenie dane vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je  údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať

Predvyplnené vyhlásenie o poukázaní 2% je tu
Viac o podmienkach poukázania 2% z daní ako aj predlohy tlačív nájdete na tomto linku:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/