Výsledky súťaže „som neNORMAlne fér“ – mimoriadne ceny
VP – výtvarná práca, L – literárny text, V – video, H – hra, P – poster, RH – rozhlasová hra, T – trojrozmerný objekt, F – fotografia, Z – zvukový záznam, I - iné

Cena Férovej Nadácie O2
„Slnko svieti na každého rovnako“, T, Kristína Martáková (+ kolektív), ZŠ Holíčska, Bratislava
 
Cena Rádia Expres
Tri Ferove rozprávky“, RH, Laura Petraššovitšová (+ kolektív), Stredná súkromná umelecká škola filmová, Košice
 
Cena O2
 „Súbor pracovných listov pre ZŠ a SŠ“, Anna Bartóková, Gymnázium, Detva
 „Prezentácia: Som Nenormálne Fér“, Marta Jakubišinová, Spojená Škola Internátna, Prakovce
 „Škola je pre deti a nie deti pre školu“, Katarína Fülöpová, ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava
 
Cena denníka SME
„Takto sme stavali náš dom“, VP,  Vojto Rusňák (+ kolektív),, ZŠ Muránska Dlhá Lúka
„Elemér, Erika a my“, VP, Juliana Mihályová + (kolektív), ZŠ s VJM Šíd
Viera Jankulová – pedagóg, ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske
Alena Biskupová – pedagóg, ZŠ Ulica Karpatská, Svidník
 
Cena Chocolate Patrik
Karty osudu“, V,  Nikol Makóová (+ kolektív), Gymnázium Golianova, Nitra
 
Cena Zastúpenia Európskej komisie v SR
„Lyžovačka zdarma pre všetkých jedničkárov“, VP,  Tomáš Barkoci (+ kolektív), ZŠ s MŠ, Plavnica
 
Cena kníhkupectva Artfórum
 „Dobrý pocit“, VP, Mária Pirkovská, ZŠ J.Švermu 6, Michalovce
„Preteky, na ktorých môže vyhrať každý“, V, Paulína Suhajová, Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
„Šanca pre Peťu“, L, Nikola Lettrichová, ZŠ a MŠ Ul. Priehradná, Martin
„Férové m(i)esto“, H, Anna Mojžišová, Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
„ŠKD sme neNORMAlne fér“, I, Aneta Vachová (+ kolektív),, Školský klub pri ZŠ Záhorácka, Borský Mikuláš
„Amaro učiteľis“, V, Annamária Virágová (+ kolektív), ZŠ s MŠ Markušovce
„Fér súťaž“, I, David Pelech (+ kolektív), bez organizácie, Bratislava
„Kocka a guľôčka“, V, Laura Lešová (+ kolektív), Súkromná ZUŠ Vajnorská, Bratislava
„Black sheep“, F, Marek Mach (+ kolektív), ZŠ J. Mudrocha, Senica
„Hodnoty“, V, Patrik Reguli (+ kolektív), bez organizácie, Trnava
„Ľudskosť“, Z, Miriama Sijková (+ kolektív), Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné
„Trikrát o diskriminácii“, pedagóg,  Jana Kababíková, Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné
 
Cena Neulogy
„Equality alebo equity?“, V,  Dáša Kuracinová (+ kolektív), Centrum voľného času pri Spojenej škole, Trnava

Špeciálna cena
Kolektív žiakov a pedagógov zo ZŠ s VJM Šíd