Súťaž “som neNORMAlne fér” v kocke

Do súťaže prišlo 503 prác, z ktorých 454 bolo hodnotených (niektoré doručené práce neboli kompletné, alebo prišli po termíne, preto neboli zaradené do hodnotenia). Na príprave prác sa podieľalo viac ako 1500 detí, mladých ľudí a ich pedagógov.

Práce prišli od 146 subjektov, pričom boli zaslané z 91 miest a obcí z celého Slovenska (a dokonca 3 práce nám zaslali aj Slováci žijúci v Srbsku).

Počty hodnotených prác podľa jednotlivých kategórií:
Jednotlivci do 11 rokov                            101
Jednotlivci od 11 do 15 rokov                 102
Jednotlivci nad 15 rokov                          123    
Kolektívy do 11 rokov                               19
Kolektívy i od 11 do 15 rokov                  52
Kolektívy  nad 15 rokov                            19
Kolektívy vekovo zmiešané                      12
Pedagógovia                                               26
 
Počty hodnotených prác podľa jednotlivých subjektov:
Základné školy                                211
Stredné školy                                  104
Špeciálne základné školy               2
Vysoké školy                                    1
Detské domovy                               19
Základné umelecké školy               73
Internáty                                           5
Jednotlivci bez organizácie            28
Iné                                                      11


Všetky súťažné práce (teda nielen víťazné) budeme postupne zverejňovať na web stránke súťaže www.somfer.sk, tak veríme, že nám všetkým ešte prinesú veľa potešenia a ponaučenia.  
Po skončení letných prázdnin máme v pláne usporiadať výstavu súťažných prác (samozrejme nie len víťazných).