Equity o.z sa podieľalo na organizácii návštevy známej českej speváčky Idy Kelarovej v Muránskej Dlhej Lúke. Dňa 14.5.2014 zavítala do miestneho komunitného centra, aby si vypočula miestne rómske deti ako aj deti z blízkej Revúcej a posúdila, či majú hudobný talent.  Tie z nich, ktoré majú predpoklady na spev pozvala do letného umeleckého tábora, ktorý tento rok po prvý krát organizuje jej občianske združenie MIRET na Slovensku. Stretnutie zorganizované riaditeľkou školy  v Muránskej Dlhej Lúke, na ktorom sa okrem detí a ich rodičov zúčastnil aj starosta obce, prebiehalo vo veľmi priateľskej atmosfére v prekrásnom prostredí priamo pod rómskou osadou. Dohodli sme sa, že o rok v lete zorganizuje Ida Kelarová práve na tomto malebnom mieste koncert Českej filharmónie s desiatkami spievajúcich rómskych detí. Starosta poskytne tomuto podujatiu všetku podporu a súčinnosť. Tak sa máme na čo tešiť 