Veľmi sa tešíme z toho, že sme rozvinuli spoluprácu so Živenou, najstarším spolkom žien, ktorý pôsobí na Slovensku už 150 rokov. V júli a novembri sme sa stretli s členkami Živeny. Na týchto stretnutiach mala predsedníčka Equity Lýdia Šuchová prezentáciu zameranú na charakteristické črty života v generačnej chudobe a ich dopad na vzdelávanie chudobných rómskych detí.

Sme veľmi radi, že členky Živeny sformulovali k tejto téme osobitné stanovisko „Vyhlásenie Živeny, spolku slovenských žien k prispôsobeniu vzdelávacieho systému špecifickým potrebám rómskych detí“ . Jeho znenie je prístupné na stránke Živeny  
IMG-20180623-WA0010-1024x768.jpg
IMG-20180623-WA0009-1024x696.jpg
IMG-20180623-WA0008-1-1024x768.jpg
IMG-20180623-WA0007-1024x768.jpg
IMG-20180623-WA0006-1024x768.jpg