Už niekoľko mesiacov pripravujeme spoluprácu Divadla z chatrče so Slovenským národným divadlom. Naše predstavy sme sformulovali do projektu „Výnimočná spolupráca dvoch odlišných divadiel“, ktorý bol schválený v rámci dotačnej schémy Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny.

Do projektu sa zapojí Divadlo z chatrče z rómskej osady v Moldave nad Bodvou, ktoré bude mať možnosť získavať skúsenosti od Slovenského národného divadla, ktoré moldavskí divadelníci navštívia osobne počas trojdenného workshopu v Bratislave.

V marci sme mali v komunitnom centre v osade stretnutie s deťmi účinkujúcimi v Divadle z chatrče a s ich rodičmi. Objasnili sme si zameranie projektu a získali sme súhlas rodičov na zapojenie detí do projektu vrátane súhlasu na cestu do Bratislavy.

Druhé stretnutie sme mali 4. mája, kedy do osady medzi divadelníkov zavítala v našom sprievode dramaturgička činohry SND Miriam Kičiňová. Zoznámila sa s prostredím a divadelníkmi, ktorí jej odohrali 2 scénky, ktoré majú nacvičené. Hneď im aj poskytla viacero nápadov na skvalitnenie predstavení a to hlavne z pohľadu hereckého. Skonštatovala, že hudobná zložka je v divadle zastúpená na super úrovni.

O projekte sme informovali aj primátora mesta. Z májového stretnutia urobila záznam aj moldavská televízia. A my sa už tešíme na jún, kedy sa uskutoční stretnutie oboch divadiel v Bratislave.
P1190796.JPG
P1190795.JPG
P1190789.JPG
P1190787.JPG
P1200169.JPG
P1200160.JPG
P1200154.JPG
P1200150.JPG
P1200145.JPG
P1200136.JPG
P1200132.JPG
P1200131.JPG
P1200122.JPG
P1200120.JPG