Albert Einstein raz vyhlásil: „Každý je génius. Ale pokiaľ by si posudzoval rybu podľa toho, či vylezie na strom, prežila by celý svoj život s pocitom, že je hlúpa“ (zdroj http://www.weedemandreap.com/learning-disorder-genius/)

Ako sme na to my? Nesnažíme sa posudzovať rôznych ľudí podľa toho istého metra? A pritom sme presvedčení, že práve tento prístup je spravodlivý. Bežne argumentujeme sebe aj iným tým, že to je správne a korektné, keď má každý rovnaké možnosti, keď je každý hodnotený rovnako. Toto je prístup Equality.

Férový (a teda skutočne spravodlivý) prístup zaručí, že ryba sa hodnotí pravidlami ryby nie pravidlami opice. Féroví sme vtedy, ak hodnotíme každého vzhľadom na jeho možnosti a schopnosti. Toto je prístup Equity.