Začiatkom roka sme sa stretli na priateľskej návšteve v Bratislave s Paulom Dujardinom, ktorý je  riaditeľom najväčšieho kultúrneho centra v Belgicku (v Bruseli), ktore sa vola BOZAR https://www.bozar.be/en.

Do nášho mesta zavítal na neformálnu návštevu so svojou manželkou. Stretli sme sa s nimi, ukázali im staré mesto, Danubianu a na záver sme ich spolu s pánom Stanislavom Vallom, ktorý je bývalým veľvyslancom SR v Belgicku, pozvali na obed. Počas celého dňa sme sa veľa rozprávali o generačne chudobe, rómskych deťoch, vzdelávaní, perspektívach do budúcnosti.

Na záver sme im darovali nádherné obrázky anjelikov, ktoré maľovali deti na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. Prejavili záujem sa niekedy prísť pozrieť na tieto nadané deti.