Tešíme sa, že naše aktivity obohacujú vzdelávací program na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku a prinášajú žiakom nové podnety, zručnosti a skúsenosti. Naša predsedníčka, Lýdia Šuchová, je odbornou lektorkou FIE - Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorá sa v tomto školskom roku venuje vedeniu 2 skupín žiakov (piataci a ôsmaci+deviataci) v rámci voliteľného predmetu každý utorok. 

Zavádzanie tejto metódy do rozvrhu zaujalo aj  televíziu TA3. Odvysielali k danej téme dokonca 2 reportáže.

Môžete si ich pozrieť na týchto linkoch:
https://www.ta3.com/clanok/1125030/v-plaveckom-stvrtku-vzdelavaju-novymi-metodami-v-com-spociva-ich-jedinecnost.html
https://www.ta3.com/clanok/1124944/lektorka-l-suchova-o-inovativnej-vyucbovej-metode.html