Na základe pozvania Divadla Pôtoň v Bátovciach sme sa zúčastnili ako hostia diskusií v rámci projektu Psota na Slovensku, ktorý sa uskutočnil v decembri v priestoroch divadla v Bátovciach.

Psota na Slovensku je cyklickým projektom neformálneho vzdelávania, ktoré Divadlo Pôtoň organizuje v rôznej forme a rozsahu už od roku 2013. Zámerom projektu je zážitkovou formou riešiť spoločensky závažné témy so študentami stredných a vysokých škôl. V roku 2013 bol projekt zameraný na problematiku chudoby a sociálneho vylúčenia, v roku 2015 riešil otázku rasovej diskriminácie, v roku 2016 reflektoval problematiku konfliktov na Ukrajine s prepojeniami na situáciu na Slovensku (nárast extrémizmu, radikalizácia spoločnosti). Psota na Slovensku 2017 je zameraná na boj proti xenofóbii a strachu z inakosti.

Diskusie so stredoškolákmi moderoval aktivista Rado Sloboda. Boli to veľmi podnetné stretnutia s mladými ľuďmi.
IMG_3258.JPG
IMG_3237.JPG