Občianske zduženie Equity v spolupráci so SOVVA  v tomto roku už siedmykrát organizuje v rámci Európskej noci výskumníka podujatie Veda v osade, v rámci ktorého prináša Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách.

V predchádzajúcich rokoch sme spolu s výskumníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied zrealizovali stretnutia so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách  na Šumiaci, v Kremnici, Moldave nad Bodvou, Starej Ľubovni, Ostrovanoch, v Muránskej Dlhej Lúke, v Jelšave, v Spišskom Hrhove, v Spišskom Podhradí, Plaveckom Štvrtku, Novom Živote, Stráňach pod Tatrami, Spišskom Štvrtku a Humennom. 

A čo máme na programe tento rok? 30.9.2016 navštívime MarkušovceRudňany. Deti v základných školách budú mať možnosť zoznámiť sa s tajomstvami geológie, chémie, fyziky, biológie, geografie ale aj cirkusového umenia. Sme si istí, že zažijú veľa zábavy, lebo budú mať možnosť nielen všetko vidieť a počuť, ale hlavne chytiť, vyskúšať, bádať a špekulovať spolu s lektormi - výskumníkmi. Na záver výskumníckeho dňa prinesieme vedeckú šou priamo obyvateľom (starým – mladým – všetkým) rómskej lokality v Rudňanoch (5. RPII).

Harmonogram podujatia (30.9.2016):
  8,00 – 10,30 Základná škola  Markušovce
11.00 – 13,30  Základná škola  Rudňany
14,30 – 16,00 Rómska lokalita v Rudňanoch (5. RPII)
 
Program a lektori:
  1. Chémia
Chémia – to sú čary (Mgr. Csaba Igaz PhD., ZŠ VJM Nový Život)
  1. Geológia I
Nie je kameň ako kameň (Mgr. Peter Šottník, PhD., Mgr. Peter Sekula, Katedra ložiskovej geológie PRIF UK, Bratislava)
  1. Geológia II
Geológia všade okolo nás (Mgr. Tomáš Klučiar, Katedra geológie a paleontológie PRIF UK , Mgr. Barbora Šimonová, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PRIF UK, Bratislava)
  1. Geografia
Zemepisná herňa (Mgr. Alena Rochovská, PhD., Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, Bratislava)
  1. Biológia I
Zvieratká v našom potoku – čo vidíme voľným okom  (Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.,  Mgr. Katarína Gregušová, Katedra ekológie PriFUK, Bratislava)
  1. Biológia II
Zvieratká v našom potoku – čo sa hmýri v mikroskope (Mgr. Simona Benčaťová, Katedra zoológie  PriFUK, Bratislava)
  1. Fyzika
Čo je a na čo nám je magnetizmus dobrý (Mgr. Jozef Trenčan, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky  FMFI UK, Bratislava)
  1. Cirkusové umenie
Cirkus, to je čistá veda! (Mgr. Katarína Akáčová, Nina Chabek, CirKus-Kus o.z)