Na naše táborové deti myslíme stále. Keď sa stretneme s vedúcimi, vždy sa navzájom informujeme, aké novinky o deťoch vieme, ako sa majú, kedy sme ich boli navštíviť. Na našom predvianočnom stretnutí sme sa dohodli, že deťom pošleme novoročné pozdravy a želania všetkého dobrého.

Tak sa aj stalo. Len sme nevedeli, kam pozdravy poslať, či do školy, do komunitného centra, alebo domov?  Keďže mnoho našich detí býva v osadách, kam pošta často nechodí, venovali sme sa tejto otázke pomerne dlho. Veríme však, že nakoniec listy prišli k všetkým adresátom.

A ďakujeme všetkým učiteľkám, ktoré nám v doručení pomáhali.