Prvý deň v roku je vždy slávnostný. Tak tomu bolo aj teraz 1.1.2017. My sme mali o to väčšiu radosť, že RTVS na stanico Slovensko vysielala práve v tento deň  fíčer „Som fér“, ktorý vznikol v spolupráci s Equity a predstavil 4 príbehy viažuce sa k  prácam zaslaným do súťaže „som neNORMAlne fér“.

Jednalo sa o príbehy k týmto prácam:

Dobrý pocit – kategória jednotlivec do 11 rokov , autorka Mária Pirkovská, Základná škola J. Švermu, Michalovce (výtvarná práca)

Black Sheep – jednotlivci, kolektív do 15 rokov, autor Marek Mach, Základná škola J. Mudrocha Senica (fotografia, video)

Equality alebo Equity? – kategória kolektív nad 15 rokov, autorka Sáša Kuracinová, Centrum voľného času pri Sojenej škole, Trnava (PPT prezentácia)

Férové m(i)esto – kategória jednotlivec nad 15 rokov, autorka Anna Mojžišová, Súkromná ZUŠ, Vajnorská, Bratislava (didaktická hra)

Fíčer si môžete vypočuť tu