Aj tento rok sme zrealizovali Európsku noc výskumníkov 2014 v končinách, kde bežne výskumníci nechodia. Našu Noc výskumníkov sme si rozložili na dva dni (aby sme sa stihli presunúť z miesta na miesto a mali na deti dosť času). Dňa 25.9.2014 sme spolu s výskumníkmi navštívili školu v Novom Živote. A nasledujúci deň 26.9.2014 sme zašli do Plaveckého Štvrtka. Veríme, že na obidvoch miestach (v školách, kde v súčasnosti chodia v prevažnej miere rómske deti) sme priniesli deťom kopu radosti, zábavy a poučenia.
Pre žiakov sme mali pripravené zaujímavosti z chémie, paleontológie, geológie, gemológie a etnológie. Možno sa zdá, že sú to ťažké témy, veď už len vyslovenie a zapamätanie týchto názvov je ťažká vec. Ale opak je pravdou. Tajomstvá skryté za týmito cudzími slovami výskumníci poodhalili veľmi pútavo a niekedy až napínavo. Prosto tak, že deti boli priamo vtiahnuté do deja.
Program Európskej noci výskumníkov sa neskončil v Plaveckom Štvrtku prezentáciami zaujímavostí deťom zo strany výskumníkov. Deti si pripravili pre výskumníkov prekvapenie. Popoludní bol na námestí pred Základnou školou v Plaveckom Štvrtku skutočný festival a oslava Noci výskumníkov. Deti prezentovali svoje pokusy pre našich výskumníkov, pozvaných hostí, rodičov, učiteľov a každého, kto sa tam zastavil.

Tematické zameranie interaktívnych blokov NV 2014:
  • Paleontológia - Marianna Kováčová, Andrej Ruman (Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava)
  • Geológia - Tomáš Klučiar, Lucia Ledvenyiová (Katedra geológie a paleontológie PriF UK, Bratislava)
  • Gemológia -  Ivan Kaus, Michal Jánošík (katedra ložiskovej geológie PriF UK, Bratislava)
  • Chémia - Csaba Igaz (ZŠ Nový život)
  • Etnológia - Zuzana Drugová (Metodické centrum, UMB, Banská Bystrica)
P1180753.JPG
P1180741.JPG
P1180736.JPG
P1180735.JPG
P1180723.JPG
P1180719.JPG
P1180707.JPG
P1180700.JPG
P1180635.JPG
P1180621.JPG
P1180609.JPG
IMAG0259.jpg