Otázka spravodlivého nastavenia príležitostí v bežnom živote sa často posudzuje v zmysle rovnakej možnosti zúčastniť sa štartu (súťaže, výberového konania, skúšok...) pre všetkých. Zabúda sa však na to, že v mnohých prípadoch majú ľudia na ceste k dosiahnutiu cieľa veľa prekážok, za ktoré sami nemôžu. A tak je pre nich celá súťaž omnoho ťažšia ako pre ich spolu súťažiacich. Toto je prístup v zmysle Equality.

Nerovnaké podmienky ľudí na štarte si vyžadujú upraviť im podmienky. Jednoducho zobrať do úvahy ich potreby, odstrániť prekážky, ktoré im stoja v ceste a až potom bude možné posúdiť, nakoľko obstáli vo férovej súťaži. Toto je prístup Equity.

Krátke video Afroamerického politického fóra (vytvorené Ericom Pintom) veľmi výstižne ukazuje v metaforickom vyobrazení prekážky, ktoré majú afroameričania v snahe začleniť sa do spoločnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=vX_Vzl-r8NY