Pred pár dňami sme uskutočnili dlhšie plánovanú cestu do belgického mesta Gent, kde je sústredená podstatná časť vysťahovanej slovenskej rómskej komunity.
Pracovnú návštevu sme realizovali v spolupráci s magistrátom mesta, konkrétne s pracovníkmi oddelenia rovnosti šancí, ktorí sa venujú „vnútro európskej migrácii“ (https://stad.gent/). Mali sme možnosť oboznámiť sa so štatistickými údajmi o migrácii (predovšetkým) rómskej komunity z krajín bývalého socialistického bloku (najviac je z Bulharska, Slovensko je na druhom mieste). Hovorili sme s terénnymi pracovníkmi, učiteľmi, sociálnymi pracovníkmi.
Navštívili sme školu Klimrek, kde je vyše 90% žiakov inej ako flámskej národnosti (http://www.schoolklimrek.be/) a napriek tomu sa škola nesťažuje, ale berie rozmanitosť ako svoje pozitívum.
Tiež sme boli na špeciálnej škole pre deti so zdravotnými ťažkosťami Mpi De Oase (http://www.mpideoase.be/), kde pracuje slovenská sociálna pracovníčka. Stretli sme sa aj s viacerými Slovákmi, ktorí spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi pri podpore migrantov zo Slovenska.
Odchádzali sme s príjemným pocitom, že nikto sa nesťažuje na príliv chudobných a často nevzdelaných ľudí do mesta, ale naopak, snažia sa im pomôcť.
Troška sme sa zabávali na tom, že sme natrvalo obohatili flámštinu a angličtinu odborným termínom „sociálka“, ktorý naši slovenskí Rómovia pevne ukotvili do miestneho jazyka relevantných úradov. 

Určite je zaujímavé pozrieť si základné štatistické a iné informácie o aktivitách v prospech EU migrantov v Gente. Prezentácia je tu