Už dávno sme sa chystali na cestu do Maďarska, kde od septembra 2013 študuje náš dobrovoľník Igor. Chodí na gymnázium v Šájokaze, ktoré je založené na budhistických princípoch. Do školy chodia predovšetkým mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia, ktorí sa rozhodli získať stredoškolské vzdelanie.
A tak sme sa konečne 27.3.2014 vydali na cestu do Igorovej školy. Návšteva na škole bola jednak veľmi príjemná, jednak veľmi poučná. Bolo zaujímavé sledovať otvorený prístup, ktorý sa v škole aplikuje. Mali sme možnosť diskutovať s riaditeľom a pedagógmi aj o možných formách budúcej spolupráce medzi ich školou a našou Školou pod Kalváriou.