Predsedníčka Equity prišla na pozvanie pani Topoliovej, pracovníčky TSP, dňa  15.5.2014 do miestneho komunitného centra v Revúcej. Zoznámila sa tam s veľmi sympatickými rómskymi obyvateľmi segregovanej revúckej aglomerácie, ktorí sú navyše umelecky nadaní. Diskutovali o možnosti vystúpenia ich hudobnej formácie na festivale Moldava spolu  2014. S pani Topoliovou sa dohodla, že zašle prihlášky miestnych detí, ktoré si to zaslúžia, do letného tábora "Black&White - žime spolu!" – vol 2.  Diskutovali tiež o možnosti organizácie Noci výskumníka 2014 v tomto komunitnom centre.