Equity prispeje do mozaiky festivalu Pohoda diskusiou na tému výchovy a vzdelávania „ne-mainstreamových“ detí a mládeže. Hostkami Lýdie Šuchovej budú 4 obdivuhodné ženy, ktoré sa pozrú na otázku férovosti vzdelávania, každá zo svojho uhla pohľadu: 

Jana Dubovcová – verejná ochrankyňa práv, ktorá je autorkou viacerých správ zameraných na podmienky vzdelávania rôznych skupín detí a mládeže. Svojimi zisteniami v správach vyvolala prudkú nevôľu štátnej moci, ktorá sa dlhodobo odmieta zaoberaťidentifikovanými porušeniami práv detí.

Slávka Mačáková – riaditeľka mimovládnej organizácie ETP Slovensko, ktorá dlhodobo realizuje aktivity v rómskych osadách. Za dosiahnuté výsledky bolo ETP pozitívne hodnotené na národnej aj medzinárodnej úrovni. Od jesene na Slovensku pilotne testuje Feuersteinovu metódu prípravy rómskych detí do školy. Podľa vyjadrení učiteľov v Košiciach - Šaci metóda už preukázala výborné výsledky.

Irma Horváthová – komunitná pracovníčka z Moldavy nad Bodvou. Sama pochádza z osady, no dosiahla stredoškolské vzdelanie a teraz sa už niekoľko rokov venuje rómskym deťom v komunitnom centre. Založila a vedie Divadlo z chatrče, ktorému sama píše aj režíruje divadelné scénky hovoriace o neľahkom živote Rómov v osade. Za svoju prácu získala ocenenie Gypsy Spirit. 

Monika Podolinská – riaditeľka Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke. V škole, ktorá vyzerá ako perníková chalúpka, vytvorila pre žiakov atmosféru lásky a porozumenia. V poslednom čase spoločne so starostom bojovala za pridelenie novej kontajnerovej školy, ktorá by deťom poskytla väčší priestor. Z dôvodu vhodnosti pozemku však bolo nevyhnutné, aby sa nová škola posunula z centra obce na jej kraj, smerom k osade. A tak musela hľadať odpoveď na otázku, či nová škola prinesie deťom viac pozitív alebo negatív. Do hľadania odpovede zapojila aj rodičov rómskych aj nerómskych detí. Za svoju dlhoročnú prácu bola odmenená nielen láskou detí, ale aj viacerými oceneniami.

Diskusia sa uskutoční v piatok 11.7.2014 o 15,00 v OPTIMISTANE.

http://www.pohodafestival.sk/sk/novinka?i=4234&v-debate-aj-ombudsmanka-jana-dubovcova
https://www.facebook.com/events/1467370323506908/