Nadácia otvorenej spoločnosti zorganizovala v októbri 2014 sériu diskusných klubov s názvom  Prečo robíme z rómskych detí špeciálne?
Diskusie sa uskutočnili v Prešove, Spišskej Novej VsiBanskej Bystrici. Podujatie chcelo vyvolať diskusiu o začleňovaní rómskych detí do hlavného prúdu vzdelávania a nájsť odpovede na otázky: Aké sú systémové problémy vo vzdelávaní rómskych detí? Aká je súčasná prax a výzvy vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Ak sa testovanie stane spravodlivejším, odstránime segregáciu vo vzdelávaní? Ako zmeniť súčasnú situáciu vzdelávania detí z málo podnetného prostredia?

Hosťami diskusných večerov bola verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a zástupcovia z radov psychológov, učiteľov a mimovládneho sektora, ktorí dlhodobo prichádzajú do kontaktu s testovaním rómskych detí. Moderátorkou debát bola na všetkých troch miestach bola Lýdia Šuchová