Predsedníčka Equity o.z vyučuje študentov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach predmet zameraný na projektový manažment. Na záver semestra im pripravila v dňoch 13.5. – 14.5.2014 exkurziu do Starej Ľubovne, kde si vyskúšali, čo všetko sa naučili. Zoznámili sa s projektom ETP Slovensko financovaným zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu, ktorý je realizovaný v miestnom komunitnom centre. Projekt je zameraný na podporu komunitných aktivít pre rómsku komunitu v Podsadku. Študenti mali možnosť počas 2 dní diskutovať s komunitnými pracovníkmi, zúčastniť sa priamo na aktivitách projektu, navštíviť rómsku osadu, stretnúť sa s miestnym kresťanským spoločenstvom. Na záver zhodnotili projekt z pohľadu napĺňania jeho cieľov stanovených v schválenej žiadosti. Exkurzia sa im veľmi páčila.