Dnešný deň bol super. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa malo deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili spolu s našou „táborovou“ Paulínkou, ktorá je deviatačka vo Vrábľoch. Spolu s ňou a jej mamou už dlhšie zvažujeme možnosť štúdia na tejto, podľa nás, super škole, ktorá študentov nielen vzdeláva, ale aj osobnostne rozvíja v duchu humanizmu a toleranciu.
A nielen, že sme spolu s Paulínkou strávili príjemné dopoludnie, ale bola chvíľu s nami aj naša kamarátka Silvia Shashad. Táto mala možnosť odskúšať (pokrstiť) ešte úplne čerstvé úpravy školy smerom k jej bezbariérovosti (výťah aj rampu). Ohodnotila ich veľmi pozitívne, čo potešilo hlavne riaditeľa Dušana Jauru, ktorý je dušou presadzovania inklúzie na škole. 
20170207_090014 - Copy.jpg
20170207_104037 - Copy.jpg
20170207_103011 - Copy.jpg
20170207_110118 - Copy.jpg
20170207_090213 - Copy.jpg
20170207_110112 - Copy.jpg