Dávame do pozornosti podujatie Danube UP, ktoré je spoluorganizované  pri príležitosti slovenského predsedníctva a 7. Európskeho saminu regiónov a miest SOVVA, našim partnerom na Noci výskumníka. V rámci toho podujatia bude veľa zaujímavých aktivít.  Viac informácií nájdete na stránke podujatia http://cor.europa.eu/BratislavaSummit/publicevents.aspx?lang=sk alebo na stránke Noci výskumníka http://www.nocvyskumnikov.sk/ .

Podujatie sa koná 8. – 9.7.2016 v Bratislave. Bližšie informácie o podujatí sú uvedené nižšie:

DANUBE UP 2016
Sprievodné podujatie 7. Európskeho summitu regiónov a miest bude prebiehať na nábreží Dunaja a na námestí Milana Rastislava Štefánika v bratislavskej Eurovei pod názvom „DANUBE UP“.  Počas dvoch dní (8 – 9. 7.2016) ponúkne bohatý kultúrny program, vedecko-populárne diskusie, prezentácie inovatívnych riečnych projektov a startupov, ale aj turistické atrakcie s tematikou vody a inovácie v oblasti vody a ochrany vôd.        

Piatok,  8. júla 2016       
vstup zdarma
 • 15:00 – 22:00 -  DANUBE-UP: EXPO (Eurovea)   
  Nechajte sa očariť prezentáciou EXPO!, Uvidíte najatraktívnejšie zaujímavostí z 15 európskych destinácií, na ktoré vás budú lákať krajiny ako Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Malta, Holandsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Čierna Hora a Slovensko.          
   
 • 15:00 – 16:00 – Voda ako strategická surovina  
  Moderovaná vedecko-popularizačná diskusia bude venovaná problematike vody,  stúpajúcim nárokom na pitnú vodu a jej zásoby, či rozdeleniu jej zdrojov v priestore a v čase. Slovenskí i českí odborníci vám poskytnú fundované odpovede na všetky pálčivé otázky týkajúce sa vody. Dozviete sa, ako sme na tom s vodou a jej kvalitou na Slovensku, ako ovplyvňujú zmeny počasia a  zásahy človeka jej zásoby, režim a kvalitu, ako s vodou správne hospodáriť, aké sú najnovšie prístupy k jej spravovaniu a množstvo ďalších aktuálnych a užitočných informácií.
  Hostia:
  Ing. Yvetta Velísková, PhD., Ústav hydrológie SAV          
  Ing. Viliam Novák, DrSc., Ústav hydrológie SAV 
  Ing. Radka Pešoutová, MSc., projektový manažer - Projekt LIFE2Water  
  Ondřej Nehasil,  Ekocentrum Koniklec a projekt "POČÍTÁME S VODOU"   
  Ing. Zsolt Lukáč, generálny riaditeľ, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.       
  Moderátor:  Roman Jurašk         
  Jazyk: slovenčina, čeština           
   
 • 16:35 - 17:45 - STARTUP SHOW NA DANUBE UP              
  Atraktívna prezentácia inovatívnych nápadov a startup projektov  súvisiacich s vodou a jej ochranou zo Slovenska, Nemecka, Holandska, Rakúska a Malty. Príďte sa pozrieť na šikovných ľudí a skvelé nápady, ktoré si zaslúžia našu pozornosť i podporu! 

  Slovensko:
   
  • 3E MILL a.s.,     
   Slovenské celosvetovo unikátne patentované riešenie vyrába elektrickú energiu z vody plávajúcim vodným kolesom - zariadením 3E MILL, a zároveň chce aktívne prispieť k záchrane našej planéty. Ide o ekologicky šetrné riešenie výroby elektrickej energie,  pri ktorom je dopad na riečne prostredie minimálny. Vyrába obnoviteľnú energiu s takmer nulovým trvalým dopadom na riečne prostredie. Nie je potrebné prehradzovať rieky a vytvárať vzdutú hladinu, no napriek tomu vytvára pre elektrickú sieť stabilný a predvídateľný zdroj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
  • Ekočističky       
   Ekologické čističky odpadových vôd sú izolované štrkové polia, do ktorých sa privádza znečistená odpadová voda. V štrku sú vysadené vodné rastliny, slúžiace na vyčistenie vody. Rastliny prečistia vodu za pomoci svojich koreňov a aeróbnych baktérií žijúcich v okolí koreňov. Baktérie žijú s rastlinami v harmónii a symbióze. Koreňové čističky odpadových vôd recyklujú vodu a chránia životné prostredie.
  • Slovak Diamond Group (prezentácia len v stánku nie na pódiu!)            
   Projekt ekologického čistenia vôd pomocou bórom dopovaných diamantových elektród využíva pre skvalitnenie životného prostredia najmodernejšie nanotechnológie vyvíjané tímom mladých vedcov na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Metóda je ako jedna z mála schopná odbúrať z vody aj tie najzložitejšie a najškodlivejšie molekuly akými sú liečivá, pesticídy či drogy.
Nemecko:
 • RiverApp
je inovatívny produkt umožňujúci ľahký prístup cez mobilné zariadenia k najaktuálnejším riečnym dátam v reálnom čase ( ako napr. výška, prietok a teplota vody) z viac ako 30 hydrologických ústavov v Európe a Severnej Amerike. Snaží sa vyriešiť problém, ktorý je v rámci EÚ vysoko aktuálny, a to je obrovská fragmentácia zdrojov a foriem riečnych dát. RiverApp centralizuje tieto údaje na jednom mieste a v jednej aplikácii. Navyše obohacuje tieto údaje o cenné informácie pre ľudí prevádzkujúcich vodné športy (kajakári, rybári), a tiež umožňuje ľahkú interpretáciu týchto dát pre laikov. Poskytnutím správnych a zrozumiteľných informácií umožňuje bezpečnejší prístup do riek. Zároveň pomáha objavovať nové regióny pre vodné športy a podporuje rozvoj lokálneho turizmu.
      
Rakúsko:
 • PegelAlarm
  Najnovšie štúdie odhadujú, že do roku 2050 sa náklady na škody spôsobené extrémnymi povodňami v Európe zdvojnásobia. V porovnaní s celkovým množstvom prírodných rizík spôsobujú povodne najväčšie škody, napr. vo Švajčiarsku, Rakúsku, či v Nemecku, kde žije až  2.400.000 ľudí v povodňami ohrozených a rizikových riečnych zónach. Strach z povodní však môže byť porazený včasnými informáciami, ktoré umožnia prijať opatrenia skôr ako dôjde k záplavám a zabrániť obrovským škodám. Preto je potrebný systém, ktorý zhromažďuje aktuálne údaje  (výška vody, predpoveď jej hodnôt, dážď a jeho intenzita, obrázky z webkamier apod.). Aplikácia PegeAlarm zhromažďuje tieto dáta a aktívne ľudí varuje, dokonca špecificky s ohľadom na ich polohu a vzdialenosť od rieky, a to aj počas spánku. V súčasnej dobe existuje len niekoľko malých systémov, ale žiadne riešenie naprieč krajinami. Keďže rieky nerešpektujú hranice, PegelAlarm dokáže dodať informácie v reálnom čase poisťovniam, online spravodajstvám, federálnym inštitúciám (od štátov po malé mestá), núdzovým inštitúciám (hasiči, civilná obrana atď.), priemyselným podnikom, vodákom, rybárom, rovnako aj farmárom a samozrejme všetkým ľuďom žijúcim v riekami ohrozených zónach. Poisťovne tak napr. môžu rozdávať informácie svojim zákazníkom tým, že im vyšlú varovanie cez aplikáciu, aby sa minimalizovalo poškodenie.
 
 
Holandsko:

 
 • RanMarine Technology. Cleaner Waters. Better Business
Pôvodom juhoafrický Startup  sa zameriava na management nakladania s odpadmi
v prístavoch a námornom priemysle, pričom k zberu povrchového odpadu v rámci mestských vodných plôch a prístavov využíva automatizované námorné drony. Vyvíja tiež produkt - WasteShark, autonómny aqua dron, ktorý zbiera odpad z prístavov a odvádza ho do oficiálneho systému zberu odpadov v prístave.  Cieľom je obmedziť prepúšťanie množstva plastov a iných ekologicky škodlivých produktov z prístavu do  voľného mora. WasteShark  prezentuje  jedinečnú schopnosť zhromažďovať a zbierať odpad 24 hodín denne bez ohľadu na poveternostné alebo pracovné obmedzenia.
 
Sobota,  9. júla 2016: VEDA DETSKÝMI OČAMI  
9:00 – 14:00, zábavno-náučný program pre rodiny s deťmi plný divadla, vedeckých experimentov a interaktívnych atrakcií
vstup voľný
 • 9:30 - Vynález (Automatický rozveseľovač), Divadlo Zanzara            
  Rozprávkový príbeh o slávnom vynálezcovi a jeho prevratných vynálezoch, s ktorými zažíva neskutočné príhody. Stretnutie s vílou, ježibabou, strašidlom a drakom sú plné dobrodružstiev, v ktorých musí prejaviť svoju pohotovosť a um. Celý príbeh je pretkaný výborným humorom a hudbou!         
  Účinkujú: Martina Michalcová, Pavol Peschl ml.         
  Dĺžka trvania: 70 min.
 
 • Divadlo fyziky ÚDiF z Brna
11:00, 13:00 – vystúpenia na pódiu
Fyzikálne hry s vodou (Fyzikov vodný svet / Vodné pokusy)             
Voda je fascinujúca. Nielen, že by sme bez nej nemohli žiť, ale je plná prekvapení a krásnych efektov. Poďte sa zabaviť krásnymi fyzikálnymi experimentmi, ktoré vás nadchnú, do ktorých vás zapojíme a nad ktorými s nami budete premýšľať, ako vlastne fungujú.
9:00 – 14:00 - aktivity v stánkoch:
Výroba vodných rakiet
Raketa na vodu? Prečo nie! Vyrobte si s nami svoju vlastnú a vyskúšajte, kam doletí. Ak vám bude teplo, vaša raketa na vodný pohon vás možno aj príjemne schladí. 
Vodné hry (alebo Experimenty s vodou nielen na doma)
Príďte sa inšpirovať pokusmi s vodou na doma i na premýšľanie. Ako si vyrobiť lávovú lampu? Ako nafúknuť balónik vodnou parou? Čo sa stane s ľadom, keď ho osolíme? Čaká vás veľké množstvo pokusov s vodou, ktoré zvládnete sami doma. A ako bonus vám ukážeme pár fascinujúcich experimentov, ktoré doma sami vyskúšať nemôžete. 
Chôdza po vode
Zahrajte sa na kúzelníka a prebehnite sa po vode! Voda so škrobom robí divy.
 
 • Vedecký brloh z Košíc:
Účinkujú:
RNDr. Mária Zentková,CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV
RNDr., PhD.  Vavra, Martin,  Ústav experimentálnej fyziky SAV
Mgr. Michal Figura, Kúzelná fyzika
Lívia Ridillová, Prešovská univerzita
12:00, 13:30 -  vystúpenia na pódiu
9:00 – 14:00 - aktivity v stánkoch    
Kúzelná fyzika         

Vystúpenie  zamerané na fyzikálne experimenty s nečakaným dejom alebo výsledkom experimentu,  ktorý na mladšieho diváka pôsobia dojmom kúzla. Medzi experimenty s vodou patria prelievacie hodiny, Heronova fontána, vír vo fľaši, newtonovská kvapalina a medzi experimenty bez vody patria gyroskopy.
Nie je voda ako voda           
Chemické experimenty, v ktorých si  ukážeme , ako ľahko môže voda pri preliatí do druhej nádobky zmeniť farbu. Zoznámime sa s hmotou, ktorá je raz kvapalná a tečie nám pomedzi prsty a inokedy sa správa ako tuhá látka. Táto časť zaujme nielen tých najmenších, ale aj starších. Každý si bude môcť urobiť a pohrať s vlastným farebným „sliziakom“. V  malom akváriu plnom vody si urobíme pravú chemickú záhradku,
v ktorej „nasadíme“ kryštáliky rôznych farieb. A  nakoniec uvidíme, či je možné spozorovať aj blýskanie pod vodou.
Okrem toho si deti budú môcť v stánku vyfarbiť strip Vedeckého brlohu a vyrobiť si jednoduchú vedeckú hračku.