Amy Sun: v svojom blogu na tému Equity tvrdí: Ak sa s každým zaobchádza rovnako, nie je to spravodlivé. Rovnaké zaobchádzanie stiera naše rozdiely a posilňuje privilégiá.

Škola ju naučila dvom základným princípom:
  1. Ak je každý rozdielny, aj úspech musí byť rozdielny.
Equity je, ak sa každému poskytne to, čo potrebuje pre svoj úspech.
Equality znamená poskytnúť každému rovnako. Tento prístup sa tvári spravodlivo, ale funguje len vtedy, ak každý začína z rovnakej úrovne.

Napríklad žiaci v triede. Niekto sa učí lepšie zrakovým vnemom, iný počúvaním. Takže každý z nich má iné potreby. Ak učiteľ vždy len prednáša, tí žiaci, ktorí majú zvukovú pamäť, sú sústavne vo výhode.

Privilégium v praxi znamená, že sú robené rozhodnutia, z ktorých má úžitok veľa ľudí, ale nie všetci. Navonok vyzerá všetko v poriadku, lebo so všetkými sa zaobchádza rovnako. V skutočnosti takýto prístup niektorých znevýhodňuje.
  1. Musíme aktívne realizovať férové opatrenia v každodennom života
Podobne ako na obrázku (zdroj Peytral Publications), ak učiteľ odhrnie od snehu len schody, žiak na vozíčku zostane vonku, ale ak by odhrnul rampu, mohli by vojsť všetky deti.

Viac nájdete priamo v článku http://everydayfeminism.com/2014/09/equality-is-not-enough/