Neobyčajnú príchuť malo pre členov Divadla z chatrče ich vystúpenie v Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou. I keď to nebýva zvykom, pred týmto vystúpením mali trému. Prečo? Silné emócie v nich vyvolávala predstava, že to je škola, kde sami absolvovali povinnú školskú dochádzku. Boli radi, že svoje divadelné a hudobné majstrovstvo môžu predviesť pred svojimi bývalými učiteľmi. Na predstavení, ktoré sa realizovalo s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Kultúra národnostných menšín 2015 boli prítomní žiaci základnej školy aj ich učitelia. V tomto prípade sa inak trojjazyčné predstavenie odohralo len v maďarsko – rómskej verzii
DSCN0200.JPG
DSCN0198.JPG
DSCN0191.JPG
DSCN0186.JPG
DSCN0179.JPG
DSCN0183.JPG
DSCN0178.JPG
DSCN0176.JPG
DSCN0167.JPG