V marci a apríli sa spojilo množstvo dobrých ľudí v Bratislave, aby pomohli tým, čo žijú v podmienkach extrémnej chudoby v Moldave nad Bodvou.

Svoje sily spojili občianske združenia Equity, Ráčik, Varianty, Stará  jedáleň, Priatelia Rače, spolu s mnohými ďalšími  jednotlivcami a rodinami naprieč Bratislavou aby zozbierali množstvo užitočných vecí pre sociálne odkázaných žiakov na základnej škole v Moldave nad Bodvou. Veľa dobrovoľníkov pomáhalo zbierať, baliť, prenášať, nakladať a vykladať, aby sa všetko pripravilo na cestu do Moldavy.

Spoločnosť TECTA Logistic s.r.o poskytla bezplatný prevoz zbierky naprieč republikou.

No a v škole v Moldave nad Bodvou už čakali ďalší dobrovoľníci(učitelia aj žiaci)  na čele s riaditeľkou školy, aby veci prevzali, odniesli, roztriedili a poskytli deťom.

Vďaka týmto všetkým dobrým a zanieteným ľuďom sa celá akcia vydarila.
DSC_0113.JPG
DSC_01111.JPG
DSC_0112.JPG
DSC_0109.JPG
DSC_0106.JPG
DSC_0090.JPG
DSC_0096.JPG