Slovenské národné divadlo realizuje projekt Natálka (zameraný na podporu princípov demokracie v radoch stredoškolskej mládeže) v spolupráci s Living Memory. Naše občianske združenie sa zúčastňuje niektorých prezentácií a podporuje ich aktívnou účasťou na diskusii so študentmi, ktorá nasleduje po každom predstavení.

Tak tomu bolo aj koncom apríla, kedy  sme boli prítomní na predstavení Natálka na gymnáziu Tilgnerova v Bratislave. Stretli sme sa s vnímavými žiakmi, ktorí sa ochotne zamýšľali nad princípmi autoritatívnych a nedemokratických režimov v porovnaní s nástrojmi, ktoré využívajú demokratické spoločnosti.

Predstavenie Natálka hovorí o skutočnom príbehu rómskeho dievčatka popáleného neonacistickými extrémistami v Českej republike v roku 2009. Viac o predstavení sa píše na stránke SND.

Bohužiaľ, pár dní na to, sme sa z tlače dozvedeli, že rovnaká udalosť sa stala začiatkom mája 2017 v Taliansku. O to väčšia naliehavosť urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme podobným agresívnym aktom predchádzali skôr, ako sa stanú.

Viac o tragédii v Taliansku sa píše tu.