Dva dni pred koncom roka 2017 prijala predsedníčka Equity Lýdia Šuchová pozvanie do diskusie s názvom Stretnutie s tohtoročnou Bielou Vranou, Monikou Podolinskou a jej hosťami, ktorá sa konala v Art Cafe v Banskej Štiavnici. Ďalšími hosťami boli Jaro Koleda, riaditeľ neziskovej organizácie Šukar Dživipen a jej zakladateľka Mária Koledová. Moderátorkou bola Elena Kriglerová Gallová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry, CVEK.

Monika Podolinská získala ocenenie Biela vrana za vytrvalú a oddanú pomoc zraniteľným rómskym deťom napriek nepriazni spoločnosti i časti komunity. S ňou a jej hosťami sa hovorilo o vzdelávaní detí zo sociálne vylúčeného prostredia, alebo detí postihnutých chudobou, o segregácii rómskych detí a o tom, ako by malo naše školstvo vyzerať v ideálnom svete.